Eigenaar verzekering

Eigenaar verzekering

De basisdekking is van toepassing op uw woning. Maar u bent ook gratis gedekt voor de studentenkamer van uw kind, het vakantiehuis of -appartement dat u huurt en zelfs de feestzaal die u voor een familiefeest huurt.

Brand en aanverwante gevaren

De basisdekking is van toepassing op uw woning. Maar u bent ook gratis gedekt voor de studentenkamer van uw kind, Home & Family Cover beschermt uw goederen tegen brand (schade door vlammen, explosie, rook of roet) en tegen schade door elektriciteit (schade door overspanning, overbelasting, ...), elektrocutie van dieren, ontdooiing door een elektriciteitspanne, .

Vandalisme, oproer en terroristische daden

Deze dekking omvat schade aan voorwerpen en waardevermindering van uw gebouw door inbraakpoging of vandalenstreek, oproer, manifestaties of terroristische daden.

Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk

Uw eigendommen zijn gedekt tegen schade door storm, hagel, druk door sneeuw en ijs.

Waterschade en schade door vloeibare brandstoffen

Uw eigendommen zijn gedekt tegen onverwachte schade die een rechtstreeks gevolg is van water, stoom of een vloeibare brandstof.

Glasbreuk en sanitaire schade

Wij verzekeren barsten of schade aan vensters of sanitaire voorzieningen en ondoorzichtigheid door condensatie van isolerende beglazing.

Natuurrampen

De wet bepaalt sinds 1 maart 2006 dat in alle brandverzekeringscontracten een garantie tegen natuurrampen moet verwerkt zijn.
Uw woning en/of uw inboedel zijn dus ook gedekt tegen :

  • overstromingen;
  • aardbevingen;
  • overstroming en opstuwing van openbare rioleringen;
  • grondverschuivingen en -verzakkingen.

Touring Verzekeringen vult deze wettelijke minimumvoorwaarden aan met andere nuttige garanties:

  • tuinhuizen, schuren, bergplaatsen en hun eventuele inhoud, afsluitingen en terrassen;
  • de volledige inhoud van kelders wanneer het waterpeil meer dan 50 cm bedraagt;
  • expertisekosten