Promotion

Ontdek de Home & Family Cover verzekering

Bij Touring Verzekeringen geniet u een uitzonderlijk voordelige premie
om uw woning, uw inboedel en uw gezin te beschermen.

Bereken uw premie
 

Niet voor 100%, maar voor 105% beschermd

Home en Family Cover van Touring Verzekeringen biedt u een uitzonderlijk aantrekkelijk tarief op maat van uw persoonlijke situatie, ongeacht of u huurder of eigenaar bent.

Bovendien houdt onze verzekering er rekening mee dat u bij schade verrast kan worden door onvoorziene kosten. Denk maar aan de telefoontjes die u pleegt om de schade te laten herstellen. Niet echt prettig! Daarom voorziet onze basispremie 105% schadevergoeding i.p.v. 100%.

Vraag snel en eenvoudig uw offerte aan en geniet van alle voordelen van onze woningverzekering:

  • 105% schadevergoeding van de herstellingskosten.
  • Gratis inbegrepen: rechtsbijstand en bijstand 24u/24 in geval van schade.
  • Ook van toepassing op een studentenkot en huurwoning tijdens de vakantie.

 

Bekijk de voorwaarden van dit voordeel.


 

 Producteigenschappen Woningverzekering van Touring Verzekeringen nv

Productnaam

De Woningverzekering is een product van Touring Verzekeringen nv.

Duur van het product

De duur van uw contract is vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan 1 jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag van de premie wordt het contract stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar, tenzij u of wij het hebben opgezegd per aangetekende brief, per deurwaardersexploot of door afgifte van de brief tegen ontvangstbewijs, ten minste 3 maanden en 1 dag vóór de jaarlijkse vervaldag.

Soort financieel product

De Woningverzekering is een verzekeringsproduct van tak 8 en 13.

Dekking

www.touring-verzekeringen.be/opencms/export/sites/tatv/.content/pdf/HF-03_NL_20161026.pdf

Verzekeringsrisico’s en -beperkingen

We nodigen u uit onze algemene voorwaarden en onze precontractuele informatie te raadplegen. Ze vermelden de omvang van onze garanties, maar ook hun beperkingen en eventuele uitsluitingen. We raden u aan die informatie te lezen om uw kennis uit te breiden in het kader van de contractuele relatie die u, als verzekeringnemer, met de maatschappij Touring Verzekeringen nv heeft of overweegt te hebben.

Herhaaldelijke schade die had kunnen vermeden worden door de gekende oorzaak ten gevolge van een eerder schadegeval weg te nemen, wordt niet ten laste genomen.

Contractvoorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn hier beschikbaar

Verzekeringsvoorstel

U kunt hier een verzekeringsvoorstel krijgen

Toepasselijk recht

Het product Woningverzekering van Touring Verzekeringen nv is onderworpen aan het Belgisch recht.

Klachten

Bij klachten kunt u zich wenden tot Touring Verzekeringen nv, Havenlaan 86C bus 117, 1000 Brussel. Als u van mening bent dat u op deze wijze geen passende oplossing heeft verkregen, kunt u zich richten tot de dienst Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. U heeft altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van een rechter te vragen.