FAQ woningverzekering

Hebt u een vraag die in onze FAQ-rubriek niet wordt beantwoord? Wilt u meer informatie? Aarzel niet om ons te contacteren. Uw vragen en suggesties helpen ons om onze producten en diensten te verbeteren. Alvast bedankt!


Waarom verschilt het bedrag van de premie op mijn contract van die van de prijsofferte?

Het bedrag van de premie op uw offerte is een jaarlijks bedrag met alle taksen inbegrepen. Op uw contract zijn we echter wettelijk verplicht de bedragen exclusief taksen mee te delen. Het verschil zit dus in de op dit moment geldende taksen. Om de waarde van uw woning en/of inboedel tegen inflatie te beschermen is de verzekeringspremie gekoppeld aan de wettelijke prijsindex voor de gebouwen (ABEX-index). Als de ABEX-idex tussen de datum van de offerte-aanvraag en de startdatum van het contract verandert, is het mogelijk dat de verzekeringspremie dus lichtjes afwijkt.

Ik heb gevraagd om via domiciliëring te betalen, toch krijg ik een overschrijvingsformulier toegestuurd. Waarom?

De domiciliëring vindt niet altijd onmiddellijk plaats want nadat we uw bevestiging hebben ontvangen, moeten we deze aanvraag bij uw bank indienen. De verwerking van deze aanvraag kan een zekere tijd in beslag nemen. Het is daarom vaak noodzakelijk een overschrijving te versturen gedurende de eerste maand(en). 

Ik heb vandaag al een domiciliëringsnummer gekregen maar mijn contract start pas volgend jaar. Zal Touring Verzekeringen mijn rekening nu al debiteren?

Neen, wij debiteren pas vanaf de start van uw verzekering bij Touring Verzekeringen.

Wanneer heeft Touring Verzekeringen mijn verzekering bij de vorige maatschappij opgezegd?


Wij moeten een wettelijke opzegtermijn van 3 maanden voor de vervaldag respecteren.

Wij zeggen uw contract bij uw vroegere maatschappij dus ongeveer 4 maanden voor de vervaldag op. Maar u blijft wel verzekerd tot op de vervaldag die op uw oude contract staat.

Wij regelen alle administratie rond uw opzeg voor u indien u dit wenst. Het enige wat u moet doen, is het formulier "Aanvraag tot opzeg van contract" volledig ingevuld terugsturen. Dit document vindt u bij uw prijsofferte.

Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Bij diefstal:

Waarschuw eerst en vooral de politie en raak zeker niets aan; u zou aanwijzingen kunnen uitwissen.

Als u ook voor diefstal verzekerd bent bij Touring Verzekeringen, moet u ons ook uiteraard verwittigen. U kan die doen via telefoon : 02/505.67.00, per fax 02/505.66.99 of via e-mail. Zo kan de schade bepaald en vergoed worden.

Als uw kredietkaarten en/of cheques werden gestolen, moet u ook Card Stop verwittigen : 070 344 344 om alles te blokkeren.

Bij andere schadegevallen:

U bent wettelijk verplicht het schadegeval binnen de 8 dagen na het voorval aan te geven.

U kan ons bereiken via telefoon (02/505.67.00), per fax (02/505.66.99) of via e-mail. Zo kunnen we snel een expert aanstellen. Bovendien kunnen we zo ook extra maatregelen treffen om de gevolgen van de schade te beperken (dak dichten, water afsluiten, ...). Als de schade te groot is, zorgen wij voor een "vervangwoning" voor u en uw gezinsleden.

Ik word eigenaar. Kan ik mijn huidige woningverzekering onmiddellijk opzeggen?

Als u uw woningverzekering wilt opzeggen, moet u dit 3 maanden voor de hoofdvervaldag van uw contract laten weten aan uw verzekeraar.

Mais si vous décidez de faire construire ou d'acheter et que de ce fait, vous devenez propriétaire, vous pouvez supprimer votre police actuelle de locataire pour souscrire immédiatement votre assurance habitation.

Cela ne vaut cependant que pour la garantie Bâtiment. Pour la partie Contenu, vous devrez toujours respecter le préavis légal de 3 mois.

De vorige eigenaar stelt me voor zijn woningverzekering over te nemen. Wat moet/kan ik doen?

De clausules van onderhands contract of een notariële akte met betrekking tot overname van een lopende brandverzekering zijn niet bindend. U bent dus niet verplicht de brandverzekering van de vorige eigenaar over te nemen als u een woning koopt.

Vanaf wanneer moet ik een nieuwe woningverzekering nemen ?

U loopt een risico van zodra de onderhandse akte getekend is. Volgens wetsartikel 57 betreffende de grondverzekering blijft de verzekering van de verkoper 3 maanden geldig na het verlopen van de authentieke akte. Maar het is goed mogelijk dat vorige eigenaar zijn verzekering al heeft opgezegd en dat hij met andere woorden niet meer verzekerd is of onderverzekerd. Het is dus raadzaam uw nieuw verzekeringscontract te ondertekenen van zodra het onderhandse contact getekend is.

Ik ben eigenaar. Is het beter om mijn nieuwe woning te verzekeren voor de nieuwe heropbouwwaarde of voor de reële waarde ?

Als u eigenaar bent van een nieuwe woning, zal die verzekerd worden voor de waarde van de nieuwbouw. Dit is de kost op de dag van het schadegeval voor de heropbouw van het gebouw met de nieuwe materialen die vergelijkbaar zijn met de originele (architectkosten en niet-recupereerbare btw-kosten inbegrepen).  Dankzij Home & Family Cover van Touring Verzekeringen wordt u dus volledig vergoed, wat er ook gebeurt. Bij schade kunt u uw woning helemaal opnieuw bouwen zoals die er voorheen uitzag.

Ik wil via domiciliëring betalen, hoe pak ik dat best aan?

Tijdens de onderschrijving van uw verzekering zullen we u vragen om rechtstreeks met ons een Europese domiciliëring af te sluiten. We zullen u hiertoe een attest toesturen, dat u ons volledig ingevuld dient terug te sturen.

Wij zullen vervolgens de verdere opvolging verzekeren van de verwerking van uw aanvraag bij uw bank.

Welke impact heeft de nieuwe SEPA-reglementering op mijn bankdomiciliëring met Touring Verzekeringen?

In de loop van de maand 2013 zal de overgang van de Belgische domiciliëring naar de Europese domiciliëring automatisch verlopen, u hoeft niets te doen. Vanaf deze datum zullen we het beheer van uw domiciliëring overnemen, daar waar dit vroeger door uw bank gedaan werd.

Voor nieuwe contracten zullen we u bij de onderschrijving van een verzekering uitnodigen om rechtstreeks met ons een Europese domiciliëring af te sluiten.

We zullen vervolgens de behandeling van uw aanvraag met uw bank opvolgen.

Klik hier voor bijkomende informatie.