Schadevergoeding

Schadevergoeding

Een volledige schadeloosstelling

Doordat u geen te verzekeren kapitaal meer moet betalen, krijgt u bij een schadegeval een volledige schadevergoeding. Zo kunt u alle schade volledig laten herstellen. Al uw herstel- of vervangingskosten worden terugbetaald (na aftrek van de wettelijke franchise). U bent dus nooit onderverzekerd en krijgt 100 % van de schadevergoeding.

Zo vermijdt u de 'proportionele regel' die geldt in een formule waarbij de bedragen (de verzekerde kapitalen) vaststaan. Als de verzekerde kapitalen verkeerd ingeschat zijn of als de waarde van uw goederen gestegen is en uw verzekeringscontract niet werd aangepast, kan de vergoeding bij een schadegeval ontoereikend zijn.

5% meer schadevergoeding

Wij weten dat een schadegeval allerlei extra kosten met zich meebrengt (verplaatsingskosten, telefoonrekeningen, ...). Daarom betalen wij u niet 100 %, maar wel 105 % terug om ook die extra kosten te dekken.

U hebt uw woning beschreven. Wij verzekeren uw woning voor de totale waarde.
Het verzekerde kapitaal = de kostprijs voor de nieuwbouw.

Een voorbeeld:

Er is een kortsluiting in uw frituurpan en uw keuken vat vuur. De expert heeft de schade op 10.000 EUR geschat:

Uw vergoeding: 10.500 EUR

Want u krijgt 105% vergoed, dat is 500 EUR extra.
Dus: 10.000 EUR + 500 EUR = 10.500 EUR