Verzekering rechtsbijstand verkeer voor motoren

Onze rechtsbijstandverzekering dekt uw strafrechtelijke verdediging in geval van geschillen met derden, vluchtmisdrijf of insolventie.

Uw voordelen

  • Naasten zijn ook verzekerd
  • Vrije keuze van advocaat en juridisch expert
  • Betaalbaar tarief, slechts € 3,17/maand.
Verzekering rechtsbijstand verkeer voor motoren

De verzekering rechtsbijstand verkeer beschermt u bij geschillen. Zij omvat advies en rechtsbijstand voor alle conflicten ten gevolge van een verkeersongeval.

Zij verzekert uw verdediging indien u uw rechten moet laten gelden als eiser of gedaagde in een gerechtelijke procedure.

Bij geschillen kunnen zich twee gevallen voordoen:

  • U wilt een derde gerechtelijk vervolgen
  • Een derde beslist om u juridisch te vervolgen
  • Uw strafrechtelijke verdediging
  • Het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (dat niet door een contract wordt vastgelegd)
  • Uw verhaal als zwakke weggebruiker (passagier van het voertuig)
  • De passagiers van de verzekerde motor zijn ook gedekt.
  • Verdediging gegarandeerd in geval van vluchtmisdrijf of insolventie van derden

 Meer weten over de rechtsbijstandverzekering