MOTOR

De Motorverzekering is een product, van tak 10, van Touring Verzekeringen nv en wordt afgesloten voor een periode van een jaar, vernieuwbaar. We nodigen u uit onze algemene voorwaarden. Ze beschrijven de omvang van onze garanties, maar ook hun beperkingen en eventuele uitsluitingen. U kunt een verzekeringsvoorstel verkrijgen via 02 505 67 00 of op www.touring-verzekeringen.be. Bij klachten kunt u zich wenden tot Touring Verzekeringen nv, Havenlaan 86C bus 117, 1000 Brussel. Als u van mening bent dat u op deze wijze geen passende oplossing hebt verkregen, kunt u zich richten tot de dienst Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. U hebt altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van een rechter te vragen, het product Autoverzekering van Touring Verzekeringen nv is onderhevig aan het Belgisch recht.

Kunt u uw auto niet vinden?

Bel ons op 02/505 66 00, van maandag to vrijdag tussen 08u30 en 19u30

We helpen u graag verder!