FAQ Motorverzekering

Hebt u een vraag die in onze FAQ-rubriek niet wordt beantwoord? Wilt u meer informatie? 

Aarzel niet om ons te contacteren. Uw vragen en suggesties helpen ons om onze producten en diensten te verbeteren. Alvast bedankt!


Wat moet ik doen bij een ongeval?


Als er gewonden zijn, bent u verplicht de politie te bellen en zo snel mogelijk een aangifte te doen. Als er geen materiële schade is, bent u niet verplicht de politie te bellen. Wij raden u echter aan dit wel te doen als de andere bestuurder de feiten betwist, zijn versie van de feiten weigert neer te schrijven of het Europees aanrijdingsformulier weigert te ondertekenen.

Kan ik de gedeeltelijke Omnium bij de ene verzekeringsmaatschappij nemen en de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid bij een andere?

Als u van motor verandert, kunt u uw Omnium bij een andere maatschappij nemen. Voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid moet u echter de vervaldatum van het contract en de opzegtermijn van 3 maanden respecteren.

Touring Verzekeringen verzekert bij voorkeur alles samen en dat is ook in uw eigen belang. Want als u deze waarborgen in 2 verschillende maatschappijen onderbrengt, is het moeilijker om bij een ongeval te bepalen hoeveel door de Burgerlijke Aansprakelijkheid wordt gedekt en hoeveel door de Omnium.

U kan de Omnium nemen op het ogenblik dat u van motor verandert en de overzetting van uw Burgerlijke Aansprakelijkheid op de vervaldatum van uw contract.

Waarom verschilt het bedrag van de premie op mijn contract van dat op mijn offerte?

Wanneer uw persoonlijke gegevens - uw leeftijd, het aantal jaar dat u uw rijbewijs heeft – op de aanvangsdatum van de polis verschillen van deze opgegeven voor de offerte, kan het bedrag verschillen.

Ook de door u gekozen betalingswijze heeft een invloed. Voor een jaarlijkse betaling rekenen we geen extra kosten aan. Maandelijkse betaling gebeurt via bankdomiciliëring. Voor de administratieve opvolging rekenen we een kost aan van € 4 per maand. Deze wordt toegevoegd aan het bedrag van de BA vermeld in uw offerte of contract.

Het bedrag van uw premie op uw offerte is altijd het bedrag, inclusief taksen. De huidig geldende taksen bedragen:

 Taksen
Burgerlijke Aansprakelijkheid 27,10%

Omnium

26,75%
Rechtsbijstand Verkeer 16,75%

Wanneer zegt u mijn verzekering op bij mijn vorige maatschappij?

Wij moeten een wettelijke termijn van 3 maanden voor de vervaldatum van uw contract respecteren. Daarom zeggen wij uw contract bij uw huidige maatschappij 4 maanden voor de vervaldatum reeds op. U blijft echter wel verzekerd tot op de effectieve vervaldag.
Wij regelen graag al de administratie rond uw opzeg van uw contract bij uw huidige maatschappij. Het enige wat u moet doen is het formulier "Aanvraag tot opzeg". Dit document werd alvast bij uw offerte toegevoegd.

Wat is een bromfiets ?

 Bromfiets klasse ABromfiets klasse B
Snelheid Max. 25km/u Max. 45 km/u
Motor Max 50 cc Max 50 cc
Identificatie Uitgerust met plaatje (8 x 8 cm) geen
Rijbewijs Niet verplicht A3 rijbewijs is verplicht als u geboren bent na 14/02/1961..

Kan ik van verzekeringsmaatschappij veranderen als ik van motor verander?

Voor uw Burgerlijke Aansprakelijkheid kunt u niet van verzekeraar veranderen als u van motor verandert. Behalve als dit samenvalt met de vervaldag van uw contract en rekening houdende met een opzegtermijn van 3 maanden. Sommige maatschappijen aanvaarden maandelijkse opzeggingen,  Touring Verzekeringen werkt met jaarlijkse opzeggingen.

U mag wel uw Omnium verzekering veranderen als u van motor verandert.

Ik wil via domiciliëring betalen, hoe pak ik dat best aan?

Tijdens de onderschrijving van uw verzekering zullen we u vragen om rechtstreeks met ons een Europese domiciliëring af te sluiten. We zullen u hiertoe een attest toesturen, dat u ons volledig ingevuld dient terug te sturen.

Wij zullen vervolgens de verdere opvolging verzekeren van de verwerking van uw aanvraag bij uw bank.

Welke impact heeft de SEPA-reglementering op mijn bankdomiciliëring bij Touring Verzekeringen?

In 2013 is de overgang van de Belgische domiciliëring naar de Europese domiciliëring automatisch verlopen u hebt hier niets voor hoeven te doen. Wij hebben het beheer van uw domiciliëring overgenomen van uw bank.
Voor contracten na die datum zullen we u bij de onderschrijving van een verzekering uitnodigen om rechtstreeks met ons een Europese domiciliëring af te sluiten.
We zullen vervolgens de behandeling van uw aanvraag met uw bank opvolgen.
Klik hier voor bijkomende informatie.