De Sociale Verantwoordelijkheid van het Bedrijf

Bewust van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de samenleving, positioneert Touring Verzekeringen zich actief als een verantwoordelijk bedrijf dat zich betrokken voelt in het gemeenschapsleven. Dit engagement is de de Sociale Verantwoordelijkheid van Bedrijven (SVB).

Touring Verzekeringen maakt deel uit van één van de grootste verzekeringsgroepen ter wereld en heeft als doel zijn klanten op lange termijn te beschermen. Het bedrijf heeft dan ook een maatschappelijke rol te spelen.

Onze strategie bestaat erin de Bedrijfsverantwoordelijkheid centraal te stellen in ons beroep en in het dagelijkse beheer van het bedrijf. We nemen dit engagement naar onze medewerkers, onze klanten, onze leveranciers, het milieu en de aandeelhouders toe. Door een verantwoordelijke houding aan te nemen en producten en diensten met een toegevoegde sociale en ecologische waarde aan te bieden, nemen we zo goed mogelijk deel aan de economische en sociale ontwikkeling.

Ons dagelijks engagement

Ieder jaar worden een reeks concrete acties gelanceerd om tegemoet te komen aan onze SVB-engagementen. Zo heeft Touring Verzekeringen in de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld:

  • Het volledige Touring Verzekeringen team gesensibiliseerd voor de doeleinden van de SVB;
  • Zijn voornaamste leveranciers betrokken bij het respect voor de SVB-waarden van het bedrijf;
  • Verschillende verenigingen en instellingen met een sociaal doeleinde financieel ondersteund;
  • Een programma in werking gesteld om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te optimaliseren;
  • Gratis fruit verdeeld onder onze werknemers;
  • Eén keer per jaar de week van de SVB georganiseerd, tijdens  dewelke verschillende acties zijn gelanceerd (wandeling voor fondseninzameling, sensibilisering van het personeel voor milieubescherming of verkeersveiligheid ...).

“De missie van Touring Verzekeringen is op zich al zeer nobel: we verschaffen gemoedsrust aan onze klanten opdat zij hun leven in volle vertrouwen kunnen leiden. Als verzekeraar hebben we duidelijk een belangrijke maatschappelijke rol te spelen. Corporate Responsibility maakt daar ten volle deel van uit. Het mag echter geen concept blijven, of enkel vorm krijgen via een ondertekend charter of wat mooie slides, het moet deel uitmaken van onze dagdagelijkse bezigheid. Daarom kiezen wij resoluut voor zeer pragmatische acties en initiatieven waarbij we ons personeel ook maximaal willen betrekken. Op die manier wordt Corporate Responsibility deel van ons DNA.”

Hans Vranken, Afgevaardigd bestuurder

“Coördinatrice zijn voor de SVB is een verrijkende en dankbare functie. Ik ontvang nameijk regelmatig e-mails met aanmoedigingen en dankbetuigingen van onze medewerkers naar aanleiding van de ondernomen acties. Het is natuurlijk onmogelijk SVB-acties op te zetten zonder de steun en deelname van onze medewerkers. Een concreet voorbeeld: in 2012 hebben we een grote voedselinzameling georganiseerd, waardoor we een mooie hoeveelheid voedingswaren hebben kunnen overhandigen aan een vereniging die zich inzet voor armen.”

Vicky Honnette, coördinatrice SVB 

“Touring Verzekeringen is nog jong, en de introductie van ‘Corporate Responsibility’ is een recent initiatief. Ik ben er trots op, want een werkgever moet meer zijn dan een eenvoudige organisatie die ‘centen produceert’. Een bedrijf moet waarde creëren in de brede zin van het woord, met name door aandacht te hebben voor de verwachtingen en het welzijn van zijn klanten, werknemers en iedereen in zijn omgeving: personen, organisaties, milieu. Ieder van ons maakt deel uit van een geheel, we zijn met elkaar verbonden en dus ook verantwoordelijk. Ook het bedrijf moet die verantwoordelijkheid aangaan. Daarom ondersteun ik deze initiatieven van mijn werkgever.”

Francis De Cannière, Touring Verzekeringen werknemer

“De aanwezigheid van Corporate Responsibility binnen TATV is een duidelijk teken van de bedrijfswil om acties op te zetten die het beperkte kader van de economische limieten doorbreken. Door aandacht te hebben voor het ecologische streven en voor het welzijn van de werknemers binnen onze huidige onderneming via concrete acties doorheen het jaar en door solidair te zijn met verenigingen, toont ons bedrijf dat het zich er bewust van is dat ethiek zijn plaats heeft binnen de buziness.”

Mélanie Modrie, Productiebeheerder