FAQ bestelwagenverzekeringen - Touring Verzekeringen

Formule bestelwagenverzekeringen

Opties voor de verzekering voor lichte vrachtwagens

Uw verzekeringscontract

Documenten en betalingen

In geval van een ongeluk

Offerteaanvraag en online simulatie

Bonus-malusgraad

Uw tweedehands lichte vrachtwagen verzekeren


Formule bestelwagenverzekeringen

Wat is de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid in België?

In België is de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid wettelijk verplicht voor alle voertuigen, dus ook bestelwagens. Deze verzekering komt enkel tussen wanneer er sprake is van een ongeval in fout (als u in recht bent, zal de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de andere partij de schade vergoeden die u hebt geleden).

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid maakt het dus mogelijk om derden, slachtoffers van het ongeval, te vergoeden (andere betrokken voertuigen, materiële schade of eventuele gewonden). De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt nooit de bestuurder, noch zijn voertuig noch zijn eventuele lichamelijke letsels.

Wilt u vergoed worden voor uw bestelwagen, zelfs wanneer u in fout bent? In dat geval bieden we verschillende Omnium verzekeringsformules.

[terug naar overzicht]

Biedt Touring Verzekeringen verzekeringsformules aan voor lichte vrachtwagens?

Ja, wij bieden ook verzekeringsformules voor lichte vrachtwagen (categorie CT op inschrijvingsbewijs) aan in België, bestelwagens inbegrepen. Indien u onze verzekeringstarieven voor lichte vrachtwagens wil ontdekken, kan u ons rechtstreeks telefonisch bereiken (02/505.67.00) voor een persoonlijke offerte of een online simulatie doen.

[terug naar overzicht]

Biedt Touring Verzekeringen verzekeringsformules aan voor caravans?

Ja, wij bieden ook verzekeringsformules voor caravans aan in België, maar enkel de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en de rechtsbijstand.

[terug naar overzicht]

Biedt Touring Verzekeringen verzekeringsformules aan voor campingcars?

Jammer genoeg bieden we nog geen verzekeringsformules voor campingcars aan in België. We bieden echter wel voordelige verzekeringsformules voor caravans aan, meer bepaald de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en de rechtsbijstand.

[terug naar overzicht]

Biedt Touring Verzekeringen verzekeringsformules aan voor aanhangwagens?

Ja, wij bieden ook verzekeringsformules voor aanhangwagens aan in België, maar enkel de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en de rechtsbijstand. Bij Touring Verzekeringen geniet u van een interessant voordeel wat betreft de verzekering voor aanhangwagens. Want hoewel u de aanhangwagen moet opgeven in uw online simulatie, hoeft u er geen supplement voor te betalen als de aanhangwagen een maximale toegelaten massa heeft die lager is dan 750 kg.

[terug naar overzicht]

Verzekert Touring Verzekeringen bestelwagens die in het buitenland zijn?

Neen, wij verzekeren geen bestelwagens die permanent in het buitenland zijn. We nodigen u hiervoor uit een verzekering aan te gaan bij een lokale verzekeringsmaatschappij. Dat zal uw dossier vergemakkelijken. Voor bijkomende informatie kunt u Touring Verzekeringen contacteren op 02/505.67.00.

[terug naar overzicht]

Wat betekent total loss?

Touring Verzekeringen biedt u een Volledige Omnium verzekering. Deze verzekeringsformule dekt u in geval van total loss van uw bestelwagen. Dat betekent dat zelfs wanneer u in fout bent verklaard bij een ongeval, Touring Verzekeringen uw schade zal vergoeden bij een total loss van de bestelwagen.

“Total loss” wordt verklaard in drie gevallen:

 • Een expert verklaart dat uw bestelwagen “technisch onherstelbaar is”.
 • De kosten voor de herstelling liggen hoger dan de geschatte waarde van uw bestelwagen.
 • Uw bestelwagen is langer dan 30 dagen gestolen.

[terug naar overzicht]

Welke materiële schade wordt gedekt door de Volledige Omnium?

De materiële schade is de schade aan uw bestelwagen bij een ongeval. Bijvoorbeeld: wanneer u een voorrang van rechts weigert of wanneer u vaste voorwerpen aanrijdt (correct geparkeerde wagens, bomen, borden, palen, enz.)

[terug naar overzicht]

Hoe bekom ik een Omniumverzekering?

Voor een nieuwe lichte vrachtwagen moet u ons de aankoopfactuur toesturen. Voor een tweedehandsbestelwagen moet u ons slechts de nieuwprijs van de bestelwagen mee te delen.

[terug naar overzicht]

Kan ik mijn Omnium bij de ene maatschappij afsluiten, en mijn burgerlijke aansprakelijkheid bij de andere?

Wanneer u van bestelwagen verandert, kan u uw Omniumverzekering afsluiten bij een andere maatschappij. Voor uw verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid moet u echter de vervaldag naleven, vermeerderd met een opzegtermijn van 3 maanden. Touring Verzekeringen verkiest evenwel om beide als een geheel te verzekeren, en dat in uw eigen belang. Indien u uw burgerlijke aansprakelijkheid en Omnium verzekering bij twee verschillende maatschappijen afsluit, is het bij een ongeval immers moeilijker te bepalen welk bedrag door de burgerlijke aansprakelijkheid wordt gedekt en welk bedrag door de Omnium. We raden u daarom aan de Omnium te starten op het ogenblik waarop u van bestelwagen verandert, maar met een overname van uw dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid op de vervaldag van uw contract voor burgerlijke aansprakelijkheid.

[terug naar overzicht]

Opties voor de verzekering voor lichte vrachtwagens

Wat biedt Touring Verzekeringen aan op het vlak van pechverhelping voor mijn bestelwagen?

Onze bijstandsformule bij autopech in België biedt u 24u/24 en 7d/7 takelen van uw voertuig naar de garage van uw keuze bij autopech in België. Bovendien regelen wij uw vervoer naar huis. En om uw mobiliteit en de voortgang van uw activiteiten te garanderen, kan u beschikken over een vervangwagen gedurende maximaal 10 dagen. Of verkiest u een vergoeding van € 50/dag voor de huur van een vervangwagen van uw keuze? Ook dan kan gedurende maximaal 10 dagen.

[terug naar overzicht]

Wat dekt de verzekering voor rechtsbijstand?

Touring Verzekeringen biedt u de verzekering rechtsbijstand als optie aan. Deze verzekering dekt de bestuurder of de passagiers bij juridische geschillen.

Onze rechtsbijstand verkeer dekt:

 • Uw strafrechtelijke verdediging
 • Uw verdediging wanneer de derde onvermogend is of een vluchtmisdrijf begaat
 • Het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (dat niet vastgelegd is door een contract)
 • Uw verhaal als zwakke weggebruiker. Tot slot genieten ook uw naasten (meer bepaald alle personen die op uw domicilie leven) ook van uw rechtsbijstand als u een rechtsbijstandsverzekering afsluit bij Touring Verzekeringen.

Meer weten over de verzekering rechtsbijstand.

[terug naar overzicht]

Uw verzekeringscontract

Ik heb een verzekering afgesloten bij Touring Verzekeringen en heb nog geen schadeattest ontvangen van mijn vorige verzekeraar (voordien ‘bonus-malusattest’). Waarom?

Het schadeattest wordt afgegeven op de vervaldatum van het contract, wat overeenstemt met het ogenblik waarop uw contract werkelijk wordt opgeschort. Het attest zal u rechtstreeks worden toegestuurd in deze periode. Wij zullen u vragen om ons het attest op dat ogenblik te bezorgen.

Meer weten over de verandering van verzekering lichte vrachtwagen.

[terug naar overzicht]

Ik verander van domicilie, wat moet ik doen?

Wanneer u verandert van domicilie, moet u Touring Verzekeringen hier verplicht van op de hoogte brengen, want dit kan een invloed hebben op de berekening van uw verzekeringspremie.

Zo moet u Touring Verzekeringen eveneens op de hoogte brengen van elke wijziging in het risico. Dat is het geval wanneer u verhuist, maar ook wanneer u van bestelwagen verandert of eenvoudigweg wanneer uw gewoonlijke parkeerplaats wijzigt (openbare weg, gesloten garage …).

[terug naar overzicht]

U kunt ons langs verschillende wegen contacteren om ons deze wijzigingen te melden:

 • Via ons online contactformulier op onze website
 • Telefonisch op 02 505 67 00. Onze medewerkers zijn beschikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u.
 • Per post, door te schrijven naar het volgende adres: Touring Verzekeringen, Tour & Taxis, Havenlaan 86C bus 117, 1000 Brussel.

[terug naar overzicht]

Kan ik van verzekeringsmaatschappij veranderen wanneer ik van bestelwagen verander?

Wat uw burgerlijke aansprakelijkheid betreft, kunt u niet van verzekeraar veranderen wanneer u van bestelwagen verandert. Behalve wanneer dit ogenblik overeenstemt met de vervaldatum van uw contract en rekening houdend met de opzegtermijn van 3 maanden. Bepaalde maatschappijen aanvaarden maandelijkse opzeggingen. Touring Verzekeringen aanvaardt enkel jaarlijkse opzeggingen.
U kunt echter wel uw Omniumverzekering veranderen wanneer u van bestelwagen verandert.

[terug naar overzicht]

Welke procedure moet ik volgen op verzekeringsvlak wanneer ik van bestelwagen verander?

U moet ons de inschrijvingsaanvraag van de nieuwe bestelwagen aangetekend en volledig ingevuld toesturen (roze document van de DIV). www.belgium.be/nl/mobiliteit/Voertuigen/inschrijving/div-kantoren

[terug naar overzicht]

Wanneer hebt u mijn verzekering bij mijn vorige maatschappij opgezegd?

We moeten een wettelijke vooropzeg van 3 maanden naleven voor de jaarlijkse vervaldatum van het contract. Daarom vragen we ongeveer 4 maanden voor de vervaldatum aan uw huidige verzekeringsmaatschappij om uw contract op te zeggen.
U blijft echter verzekerd bij uw vorige maatschappij tot de vervaldatum van uw contract. Let er ook op dat we de opzegging van uw contract enkel in uw plaats doen indien u ons het formulier ‘aanvraag voor opzegging’ volledig ingevuld hebt terug gestuurd. Dit document is u samen met uw offerte bezorgd.

[terug naar overzicht]

Moet ik naast het originele antidiefstalsysteem nog een bijkomend systeem in mijn bestelwagen plaatsen?

Als u een Omniumverzekering wil afsluiten, moet u rekening houden met het feit dat Touring Verzekeringen u kan vragen om een bijkomend antidiefstalsysteem te plaatsen bovenop het originele systeem, in functie van het type bestelwagen en de te verzekeren waarde. Dit staat vermeld op uw verzekeringsofferte. We wijzen u er evenwel op dat het merendeel van de nieuwe bestelwagens standaard met een systeem zijn uitgerust dat aan onze vereisten tegemoet komt.

[terug naar overzicht]

Documenten en betalingen

Mijn boorddocumenten zijn gestolen. Wat moet ik nu doen?

Uw eerste reactie zou moeten zijn de politie te waarschuwen en de diefstal aan te geven. Als uw papieren zijn gestolen, moet u ons hier onmiddellijk van op de hoogte brengen. We bezorgen u dan een roze formulier waarmee u een duplicaat van het inschrijvingsformulier van de bestelwagen kunt aanvragen. Touring Verzekeringen zal u eveneens een duplicaat van uw groene verzekeringsdocument toesturen. Stuur vervolgens uw roze formulier en uw diefstalaangifte naar de DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen).

Opgelet: als ook het gelijkvormigheidsattest van uw bestelwagen is gestolen, moet u een duplicaat ontvangen van uw concessiehouder of een andere concessiehouder van het merk. U moet ook een duplicaat verkrijgen van de technische controle als de bestelwagen meer dan 4 jaar oud is.

[terug naar overzicht]

Waartoe dient de groene kaart?

De groene kaart is het bewijs dat uw bestelwagen in orde is met de verzekeringen. Het is belangrijk dat u altijd een geldige groene kaart bij u hebt wanneer u rijdt, want de politie kan deze opvragen bij een controle.

[terug naar overzicht]

Waar en hoe vraagt u de inschrijving aan?

Om een inschrijvingsaanvraag in te dienen, moet u naar de DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen) stappen met het gelijkvormigheidsattest dat u hebt ontvangen van uw concessiehouder of van de verkoper van uw wagen.

Met behulp van uw inschrijvingsaanvraag kan de DIV uw bestelwagen inschrijven en u uw persoonlijke kentekenplaat bezorgen (die gewoonlijk per post naar uw domicilie of uw concessiehouder wordt verzonden).

[terug naar overzicht]

Ik wil mijn verzekering maandelijks betalen, veroorzaakt dit bijkomende kosten?

De maandelijkse betaling dient te gebeuren via bankdomiciliëring. Voor de administratieve opvolging rekenen we een kost aan van € 4 per maand. Deze komt bovenop het bedrag voor de burgerlijke aansprakelijkheid dat vermeld staat in uw offerte en polisdocument. Kiest u voor een jaarlijkse betaling van uw premie, dan betaalt u geen administratieve kosten.

[terug naar overzicht]

Ik heb gevraagd per domiciliëring te betalen en ik ontvang aanvragen voor overschrijvingen. Waarom?

De domiciliëring treedt niet altijd meteen in voege, want na uw bevestiging te hebben ontvangen, moeten we deze aanvraag indienen bij uw bank. De behandeling van deze aanvraag kan enige tijd in beslag nemen. De verzending van een overschrijving is daarom vaak noodzakelijk tijdens de eerste maand(en).

[terug naar overzicht]

Als ik maandelijks betaal, krijg ik dan maandelijks een groene kaart?

Neen, u ontvangt een eerste tijdelijke kaart wanneer u een contract met onmiddellijke ingang afsluit. We sturen u vervolgens een definitieve groene kaart van zodra de domiciliëring actief is.

[terug naar overzicht]

Mijn domiciliëringsnummer is vandaag toegekend hoewel mijn verzekering bij Touring Verzekering pas volgend jaar start. Gaan jullie me dit jaar al iets aanrekenen?

Neen, we rekenen u pas aan op de startdatum van uw verzekering bij Touring Verzekeringen.

[terug naar overzicht]

Welke procedure moet ik volgen als ik mijn boorddocumenten verlies of ze gestolen worden?

Eerst en vooral moet u ons op de hoogte brengen van het verlies of de diefstal van uw documenten. We sturen u vervolgens een roze formulier (waarmee u een duplicaat van het inschrijvingsformulier van de bestelwagen kunt aanvragen).
U moet daarna ook aangifte doen bij de politie van het verlies of de diefstal van uw documenten. Stuur dit alles vervolgens naar de DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen). We bezorgen u dan een duplicaat van uw groene kaart.
Opgelet! Als het gelijkvormigheidsattest van uw bestelwagen is gestolen, moet u een duplicaat opvragen bij uw concessiehouder of een andere concessiehouder van het merk.

U moet ook een duplicaat aanvragen van de technische controle als uw bestelwagen meer dan 4 jaar oud is.

[terug naar overzicht]

Ik wil per domiciliëring betalen, hoe doe ik dat?

Bij het afsluiten van de verzekering zullen we u vragen om meteen een Europese domiciliëring met ons af te sluiten. We zullen u hiervoor een attest opsturen dat u volledig ingevuld naar ons dient terug te sturen.
Wij zorgen vervolgens voor de rest van de behandeling van uw aanvraag bij uw bank.

[terug naar overzicht]

Welke invloed heeft de SEPA-reglementering op mijn bankdomiciliëring met Touring Verzekeringen?

In 2013 is de overgang van de Belgische domiciliëring naar de Europese domiciliëring automatisch verlopen, u hebt hier niets voor hoeven te doen. Wij hebben het beheer van uw domiciliëring overgenomen van uw bank. Voor contracten na die datum vragen we bij het afsluiten van de verzekeringen om meteen een Europese domiciliëring met ons af te sluiten. Wij zorgen vervolgens voor de rest van de behandeling van uw aanvraag bij uw bank.
Lees hier verder voor bijkomende informatie.

[terug naar overzicht]

In geval van een ongeluk

Wat moet ik doen in geval van een ongeluk?

Als er gewonden zijn, moet u de politie waarschuwen en moet u zo snel mogelijk een verklaring afleggen. Als er enkel sprake is van materiële schade, hoeft u de politie niet te contacteren. Toch raden we dit ten zeerste aan indien er sprake is van betwisting of wanneer de andere bestuurder weigert zijn versie van de feiten neer te schrijven of het Europees Aanrijdingsformulier te ondertekenen. Vul het Europees Aanrijdingsformulier zo volledig mogelijk in. Zo beschikt u over belangrijke informatie over de betrokken eigenaars van de voertuigen, over de bestuurders evenals over de verzekeringsmaatschappijen en de omstandigheden van het ongeval. Noteer ook de naam en het adres van eventuele getuigen.Als u de enige betrokkene bent, hoeft u geen aanrijdingsformulier in te vullen. Een eenvoudige briefwisseling met daarin de omstandigheden, de datum, de locatie en de gevolgen van het ongeval volstaat.

[terug naar overzicht]

Heb ik recht op een vervangbestelwagen naar aanleiding van mijn ongeval?

Voor elke verzekering die u afsluit bij Touring Verzekeringen geniet u automatisch van bijstand in geval van een ongeval (in fout of in recht) met immobilisatie in België. Inbegrepen in uw verzekering zijn:

 • De pechverhelping van uw bestelwagen ter plaatse of het takelen naar de meest gepaste locatie voor de herstelling of naar uw domicilie.
 • In geval van wegtakelen, worden u en uw passagiers bij u thuis afgezet.

Hebt u de bijstandsformule ‘Ongeval in België’ onderschreven, dan heeft u recht op een vervangwagen gedurende maximaal 10 dagen. U kan ook kiezen voor een vergoeding van € 50 per dag om zelf een vervangvoertuig van uw keuze te huren. Ook dat kan maximaal gedurende 10 dagen.

Wil u van dezelfde voordelen genieten in het buitenland, dan dient u de formule ‘Bijstand in het buitenland’ te onderschrijven.

[terug naar overzicht]

Ik rij nu al 10 jaar zonder ongeval. Van welk voordeel geniet ik?

Om voorzichtige bestuurders te belonen, daalt onze bonus-malus tot -4! Van zodra u dit niveau hebt bereikt, kost uw eerste ongeval in fout u niets. De premie voor uw BA-verzekering blijft ongewijzigd..

[terug naar overzicht]

Wat gebeurt er in geval van een ongeval met dronkenschap?

Als u enkel een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA) hebt afgesloten: Wettelijk zijn we verplicht tussen te komen en de schade aan derden terug te betalen. Maar we menen dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is en niet alleen uw leven in gevaar brengt maar ook dat van andere weggebruikers. Het spreekt daarom voor zich dat Touring Verzekeringen, na de slachtoffers vergoed te hebben, beroep tegen u zal aantekenen opdat u de kosten zou terugbetalen die zijn verbonden aan dit ongeval.
Noteer dat er ook beroep aangetekend kan worden in de volgende gevallen:

 • Opheffing van de garantie omwille van het niet betalen van de premie
 • Valse verklaring of onvolledige verklaring van het risico tijdens het afsluiten of tijdens de uitvoering van de algemene voorwaarden
 • Vrijwillig veroorzaakt ongeval
 • Dronkenschap en overeenkomstige toestand
 • Vertrouwensmisbruik, fraude en verduistering
 • Deelname aan een niet toegelaten snelheidswedstrijd
 • Voertuig bestuurd door iemand die de vereiste leeftijd niet heeft
 • Voertuig dat niet in orde is met de technische controle
 • Voertuig dat meer personen vervoert dan het maximale toegelaten aantal
 • Voertuig dat aanpassingen heeft ondergaan die niet vooraf zijn gemeld aan Touring Verzekeringen

[terug naar overzicht]

Wat is het bedrag van de vergoeding in geval van een total loss?

Als u een Volledige Omnium hebt afgesloten, is dit de vergoedingsformule bij een total loss:

 • Formule L: verlies van 1% van de waarde van de bestelwagen per begonnen maand, vanaf de 1ste maand.

[terug naar overzicht]

Offerteaanvraag en online simulatie

Ik wil een online simulatie uitvoeren maar ken de cataloguswaarde van mijn bestelwagen niet, wat moet ik doen?

In het merendeel van de gevallen stellen we u automatisch de cataloguswaarde voor die overeenstemt met de nieuwprijs van de bestelwagen. Deze prijs is vastgelegd door de invoerder. In het geval van een tweedehands bestelwagen, vragen we de nieuwprijs op te geven. Indien u deze niet kent, kunt u de autogids raadplegen.
Als u er toch niet in slaagt de waarde van uw bestelwagen terug te vinden, dan kunt u ons contacteren op 02/550.67.00 voor een gepersonaliseerde offerte.

[terug naar overzicht]

Hoe kan ik bijkomende informatie verkrijgen over mijn gratis bestelwagenofferte?

Wilt u meer weten over uw bestelwagenofferte? Contacteer ons

[terug naar overzicht]

Ik vind mijn bestelwagen niet in de lijst

Bel ons op 02 505 67 00 van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 19u30. Onze diensten staan ter uw beschikking om u te helpen bij de simulatie van uw verzekeringsofferte.

[terug naar overzicht]

Waarom verschilt het bedrag van de premie op mijn contract van dat op mijn offerte?

Wanneer uw persoonlijke gegevens - uw leeftijd, het aantal jaar dat u uw rijbewijs heeft – op de aanvangsdatum van de polis verschillen van deze opgegeven voor de offerte, kan het bedrag verschillen.

Ook de door u gekozen betalingswijze heeft een invloed. Voor een jaarlijkse betaling rekenen we geen extra kosten aan. Maandelijkse betaling gebeurt via bankdomiciliëring. Voor de administratieve opvolging rekenen we een kost aan van € 4 per maand. Deze wordt toegevoegd aan het bedrag van de BA vermeld in uw offerte of contract.

Het bedrag van de premie op uw offerte is altijd het bedrag met alle taksen inbegrepen.

De huidige taksen bedragen:

 

taksen

AUTO
Burgerlijke Aansprakelijkheid

27,10%

Omnium

26,75%

Rechtsbijstand en formule Bestuurder

16,75%

BESTELWAGENS
Burgerlijke Aansprakelijkheid

22,10%

Omnium

21,75%

Rechtsbijstand en formule Bestuurder

16,75%

 

[terug naar overzicht]

Bonus-malusgraad

Hoe berekent Touring Verzekeringen mijn bonus-malusgraad?

Voor het berekenen van uw bonus-malusgraad houden we rekening met uw ervaring als bestuurder en met uw schadeverleden. Dit laat ons toe de omvang van het risico zo juist mogelijk in te schatten. De bonus-malusschaal van Touring Verzekeringen gaat van -4 tot + 22 voor onvoorzichtige bestuurders.

[terug naar overzicht]

Met hoeveel punten stijgt uw bonus-malus in geval van een ongeval in fout?

Bij een ongeval in fout stijgt uw bonus-malus met 5 punten per ongeval. Vervolgens daalt hij met 1 punt per jaar.

Bijvoorbeeld :
In 2014 had u een bonus-malusgraad van 2 en datzelfde jaar had u een ongeval in fout. Op de jaarlijkse vervaldag van uw contract daalt uw bonus-malusgraad met 1 punt voor het afgelopen jaar, maar zal hij ook stijgen met 5 punten voor het ongeval in fout.

Anders gezegd zal uw bonus-malus op de jaarlijkse vervaldag stijgen naar 2 – 1 + 5 = 6.

[terug naar overzicht]

Met hoeveel stijgt mijn verzekeringspremie voor 1 extra bonus-malusgraad?

Uw premie stijgt over het algemeen met ± 3 % per graad. Tenzij uw bonus-malus op 0, 1 of 2 staat. In deze drie gevallen staat uw verzekeringspremie op zijn minimale waarde, met andere woorden 54% van de basispremie.

[terug naar overzicht]

Uw tweedehands lichte vrachtwagen verzekeren

Verzekering tweedehands lichte vrachtwagen: welk verzekeringstype kiest u?

In functie van de leeftijd van uw lichte vrachtwagen, raden we u verschillende formules aan om uw tweedehands bestelwagen te verzekeren. U blijft natuurlijk vrij om het verzekeringstype te kiezen dat u wenst voor uw tweedehands bestelwagen. Weet evenwel dat het niet mogelijk is een Volledige Omnium af te sluiten voor bestelwagens ouder dan 5 jaar.

Voor bestelwagens van minder dan 3 jaar raden we altijd een Volledige Omniumverzekering.
Voor bestelwagens van 5 tot 10 jaar raden we een Mini-Omniumverzekering aan.

Gebruik onze vergelijking van onze Omniumverzekeringformules.

[terug naar overzicht]

Hoe vermijdt u fraude?

We onderscheiden 3 grote stappen bij de aankoop van een tweedehands bestelwagen: het nakijken van de bestelwagen, de testrit op de openbare weg en de controle van de documenten van de bestelwagen.

1. Nakijken van de bestelwagen
Onderwerp de bestelwagen aan een grondige controle, bij voorkeur bij daglicht:

 • Controleer het koetswerk
 • Werp een blik onder de tapijten en in de koffer
 • Kijk het olie- en waterpeil na
 • Bekijk de motor

2. Testrit op de openbare weg
Vraag of u de bestelwagen mag testen. Let tijdens deze testrit op de volgende punten:

 • Geluid van de motor
 • Schakelen tussen de versnellingen
 • Remmen van de wagen
 • Werking van de lichten
 • Rook uit de uitlaatpijp

3. Onontbeerlijke documenten
Lijkt alles u in orde? Kijk dan goed na of u alle noodzakelijke documenten ontvangt voor de aankoop van de tweedehands bestelwagen. U vindt hier een checklist van deze documenten. U moet nu enkel nog de verkoop af sluiten met een contract. Om u hierbij te helpen, vindt u hier een modelverkoopcontract dat u gratis kan downloaden.

[terug naar overzicht]

Wat moet een verkoopcontract bevatten?

Het verkoopcontract moet drie belangrijke punten bevatten: de gegevens van de verkoper en de koper, de kenmerken van de tweedehands bestelwagen en de gevraagde prijs. Noteer uit voorzorg ook de door de verkoper verschafte documenten. Om u hierbij te helpen, vindt u hier een modelverkoopcontract dat u gratis kan downloaden.

[terug naar overzicht]

Hoe verzekert u een tweedehands bestelwagen?

In het geval van een tweedehands bestelwagen raden we meestal een Mini Omnium Verzekering aan. Die dekt uw bestelwagen tegen brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en aanrijdingen met dieren.

[terug naar overzicht]

Wat gebeurt er bij een ongeval tijdens de testrit met de bestelwagen?

Vooraleer een bestelwagen aan te kopen, is het aan te raden een testrit uit te voeren. Indien de koper tijdens deze testrit een ongeval in fout veroorzaakt, is het de verzekering die het voertuig in kwestie dekt die tussenkomt op voorwaarde dat de algemene voorwaarden van de verzekering melding maken van de dekking van occasionele bestuurders. De BA-verzekering van de verkoper zal de schade aan derden vergoeden.

Indien de verkoper over een Omniumverzekering beschikt, zal deze tussenkomen voor de materiële schade aan het voertuig van de verkoper.

De autoverzekering van Touring Verzekeringen komt tussen in voorgenoemde gevallen.

[terug naar overzicht]

Wat moet de koper doen eens de verkoop is afgesloten?

Als koper moet u allereerst uw kentekenplaten aanvragen. Daarvoor moet u het ‘aanvraagformulier voor inverkeerstelling’ invullen dat aan de verkoper is overhandigd tijdens de technische controle. U kan dit formulier ook verkrijgen bij uw verzekeringsmaatschappij of bij de DIV.
Vul dit document in en overhandig het aan uw verzekeringsmaatschappij. Zij zal uw aanvraag indienen bij de DIV. Vervolgens zullen uw kentekenplaten bij u per post geleverd worden binnen een termijn van 24 tot 48 uur. Ontdek wat u moet weten om snel uw kentekenplaat te bemachtigen.

[terug naar overzicht]

Wat moet de verkoper doen eens de verkoop is afgesloten?

Eens de bestelwagen is verkocht, hebt u twee mogelijkheden:

 • U koopt een nieuwe bestelwagen: in dat geval zal uw verzekeringsmaatschappij het contract overhevelen.
 • U koopt geen nieuwe bestelwagen: in dat geval moet u uw kentekenplaat schrappen door de kentekenplaat terug te sturen naar de DIV. Op basis van het verkoopbewijs van de bestelwagen en een kopie van het document van de schrapping van de kentekenplaat zal uw verzekeringsmaatschappij uw contract beëindigen.

[terug naar overzicht]