Condities: Vaste tarieven per kilometeraantal

kilometerverzekering

De formules per kilometeraantal:

  • zijn van toepassing op de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering en de Omniumverzekeringen,
  • hebben geen invloed op de kwaliteit van uw bescherming en dienstverlening.

Hoe kunt u genieten van de formules per kilometeraantal?

Op basis van de gegevens die u ons meedeelt in uw verzekeringsvoorstel, berekenen wij onze beste prijs voor uw autoverzekering.

Om te profiteren van dit verlaagde tarief, hoeft u enkel het aantal kilometers dat u jaarlijks aflegt en de kilometers op uw teller (op het ogenblik dat u uw verzekeringsvoorstel ondertekent) in te vullen op uw verzekeringsvoorstel.

Wij behouden ons het recht voor u gedurende het contract naar het aantal kilometers te vragen dat op uw teller staat aangegeven. Wilt u uw lopend contract aanpassen?

Welke kilometerformule u ook heeft (minder dan 2.500, 5.000, 7.500, 10.000 of 15.000 km/jaar), u hebt de mogelijkheid uw premie aan uw nieuwe omstandigheden aan te passen.

  • u overschrijdt het aantal kilometers per jaar? Laat het ons weten per telefoon
    op 02 505 67 00 of via ons contactformulier en geef uw contractnummer door.
    Wij passen uw premie dienovereenkomstig aan.
  • u verandert van auto? Contacteer ons per telefoon op 02 505 67 00 of ons contactformulier.

Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.