Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor bestelwagens

Bij een ongeluk dekt de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering de aansprakelijkheid van de eigenaar van de bestelwagen, maar ook die van de bestuurder, de passagiers en de persoon aan wie u uw voertuig heeft toevertrouwd.

Uw voordelen

  • Tarieven aangepast aan uw profiel.
  • Bijstand bij ongelukken inbegrepen.
  • Uw eerste ongeval telt niet mee. Om voorzichtige bestuurders te belonen, daalt onze bonus-malus tot -4! Van zodra u dit niveau hebt bereikt, kost uw eerste ongeval in fout u niets. De premie voor uw BA-verzekering blijft ongewijzigd.

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering verzekert de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder, de passagiers en de persoon aan wie u uw bestelwagen hebt toevertrouwd. Bestelwagens zijn voertuigen van minder dan 3,5 ton (code CT op het inschrijvingsbewijs).

  • Wettelijk verplicht,
  • Dekking in België en in het buitenland.

Meer weten over de BA-verzekering

Bij uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering zit bijstand inbegrepen bij ongelukken (bij schuld of niet) met immobilisatie in België. We dekken de kosten van:

  • Het herstellen van uw voertuig ter plaatse. Als dit niet lukt, dan moet de auto versleept worden naar de meest geschikte garage in de buurt of naar uw huis.
  • Als de auto weggesleept moet worden, dan worden u en uw passagiers thuisgebracht.

Naast uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering kan u optionele verzekeringen op maat van uw behoeften onderschrijven:


Rechtsbijstandsverzekering: beschermt de rechten van de bestuurder bij een geschil.
Omnium verzekeringsformules: bieden gedeeltelijke of volledige bescherming van uw voertuig.
Bestuurdersverzekering: schadeloosstelling voor lichamelijk letsel van de bestuurder bij ongevallen in fout.
Bijstand: 24u/24 en 7d/7 bijstand bij een ongeval of panne, in België of het buitenland.