Hoe vul ik een schadeformulier in?

Het is belangrijk dat u het schadeformulier direct na het ongeluk invult, zodat u eventuele problemen met mensen met slechte bedoelingen kunt voorkomen.

De voorkant van het formulier dient ingevuld en ondertekend te worden door beide partijen. Na het scheiden van de blaadjes bewaart elke bestuurder een exemplaar dat niet gewijzigd mag worden. Als de andere bestuurder weigert om het schadeformulier te ondertekenen, stuur dan toch binnen 5 dagen uw exemplaar naar uw verzekeringsmaatschappij. Bij een ongeluk waarbij meer dan 2 auto’s betrokken waren, dient u een schadeformulier in te vullen met alle bestuurders van de betrokken voertuigen waarmee in botsing bent geraakt.

Eens thuis of bij de verzekeraar vult u de achterkant van het formulier in.

Tips voor het invullen van het schadeformulier

  • Stap 1: Lokaliseer het ongeluk en vermeld datum, tijdstip en plaats. Probeer zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Geef ook aan of er gewonden zijn, ook lichtgewond (noteer hun persoonsgegevens op de achterkant van het formulier).
  • Stap 2: Als er getuigen waren, vermeld dan hun naam, adres en telefoonnummer in het hiervoor bestemde veld.
  • Stap 3: Vervolgens kiest elke bestuurder een kolom op het schadeformulier (A of B) en vermeld hij alle informatie met betrekking tot zijn verzekering en voertuig: verzekeringsnemer, verzekeringsmaatschappij, persoonsgegevens van de bestuurder, type voertuig, kenteken, etc. De meeste informatie staat op de groene kaart van het voertuig. Controleer de informatie van de andere bestuurder ook nog eens goed.
  • Stap 4: Geef met een pijl aan wat het eerste botsingspunt was van het ongeluk (linksonder). Hieronder beschrijft u de zichtbare schade aan uw voertuig.
  • Stap 5: In het veld “opmerkingen” kunt u bijvoorbeeld uitleggen waarom u het oneens bent met de andere bestuurder en/of de omstandigheden van het ongeluk nog verder aanvullen.
  • Stap 6: Ten slotte is er een kolom in het midden over, hier vindt u nog twee onderdelen:
    • Een schets: u dient een schets te maken van het ongeluk op het moment van de eerste klap. Om het ongeluk zo juist mogelijk weer te geven, verzoeken we u om het traject en de naam van de wegen te noteren, maar ook de richting van voertuig A en b, hun positie, en eventuele verkeersborden.
    • De omstandigheden: om de schets zo compleet mogelijk te maken, verzoeken we u om de hokjes m.b.t. de situatie aan te vinken voor elk voertuig.

Een Europees schadeformulier

Let op, het schadeformulier is identiek in heel Europa. Ook al verschilt de taal van het schadeformulier, de rubrieken en vragen staan in dezelfde volgorde, om de handelingen te vereenvoudigen.

Een laatste tip om mee te eindigen:

Noteer altijd het kentekennummer van het andere voertuig voor het geval het voertuig zou willen vluchten. Als het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen met de andere bestuurder of als hij of zij het schadeformulier niet wil tekenen of invullen, dan kunt u ter plaatse de politie bellen.