CO2-belasting België: hoe bereken ik mijn eco bonus en eco malus?

CO2-belasting in België: hoe berekent u uw CO2 bonus-malus?

Het is erg belangrijk om te vermelden dat in België elke regio een ander belastingsysteem heeft.

In Vlaanderen bestaat de Eco Bonus/Malus belasting niet. Deze is in feite geïntegreerd in de belasting op inverkeerstelling (BIV) van het voertuig. De volgende onderdelen zijn erin verwerkt: hun Co2-uitstoot, maar ook het type brandstof van het voertuig en het vervuilingsniveau.

In Brussel bestaat geen belastingsysteem verbonden aan CO2-verbruik. De belasting op inverkeerstelling is hetzelfde als in Wallonië, maar er is geen extra eco malus belasting.

In Wallonië daarentegen bestaat een speciale belasting voor de CO2-uitstoot. Deze belasting wordt opgeteld bij de belasting op inverkeerstelling van het voertuig. Er moet dus rekening gehouden worden met de hoeveelheid CO2 die uitgestoten wordt. De regio Wallonië kan:

  • U een bonus eco toekennen als uw voertuig minder dan 71 g CO2/km uitstoot.
  • Of u een eco malusbelasting opleggen als uw voertuig meer dan 145 g CO2/km uitstoot.

Aan voertuigen die weinig CO2 uitstoten wordt een eco-bonus premie van € 250 tot 2500 toegekend.

Voor voertuigen met een gemiddelde CO2-uitstoot is de bonus-malus CO2 neutraal. Ze ontvangen en betalen geen premie.

Op de energieverslindende voertuigen, de meest vervuilende, wordt de eco malus belasting toegepast.

Enkele uitzonderingen:

  • Grote gezinnen met de verantwoordelijkheid voor 3 kinderen onder de 25 jaar profiteren van een aftrek van 1 categorie op de bonus-malus eco.
  • Grote gezinnen met de verantwoordelijkheid voor 4 kinderen (of meer) onder de 25 jaar profiteren van een aftrek van 2 categorieën op de bonus-malus eco.
  • Voertuigen op LPG profiteren van een aftrek van 1 categorie op de bonus-malus eco.
  • Voertuigen die als oldtimers zijn ingedeeld hoeven geen eco malus belasting te betalen. Hun situatie wordt beschouwd als neutraal.

Ten slotte wordt de Eco-bonus premie  teruggebracht tot neutraal (€ 0) voor voertuigen waarvan de catalogusprijs hoger is dan:

  • € 35.000 voor elektrische voertuigen
  • € 30.000 voor hybride voertuigen
  • € 20.000 voor elk ander voertuig

Let op: de bedragen hierboven worden verhoogd met € 5000 als de begunstigde de verantwoordelijkheid heeft voor minstens 3 kinderen, of als hij of een van de kinderen invalide is.