Hoe komt u meer te weten over uw eigen bonus-malus in België?

Wat is de bonus-malus?

Het bonus-malussysteem beloont voorzichtige bestuurders. En omgekeerd bestraft het systeem bestuurders die ongelukken veroorzaken. Deze laatste categorie bestuurders heeft een hogere bonus-malus en daardoor betalen ze ook meer voor de bestelwagenverzekering.

Berekening van de bonus-malus

Het bonus-malusniveau is een belangrijke factor in het premiebedrag dat u zult betalen aan uw verzekering.

Sinds 2004 heeft elke verzekeraar het recht om zijn eigen berekening te maken van zijn bonus-malus omdat het niet langer aan regels gebonden is. Maar het onderliggende principe blijft wereldwijd hetzelfde.

Om de bonus-malus te berekenen bij Touring Verzekeringen gaan we altijd uit van de basispremie (100%), die voor een bestelwagen voor professioneel gebruik overeenkomt met het bonus-malusniveau 14. Als u zakt op de schaal, zakt uw premie ook en omgekeerd zal uw premie stijgen bij een hogere bonus-malus.

Het bonus-malusniveau mag niet minder zijn dan -4 en ook niet meer dan 22.

Ontwikkeling bonus-malus

Elke persoon die nog nooit verzekerd is geweest, begint bij een bons-malusniveau van 14 voor een professionele bestelwagen.

Elk jaar wordt er automatisch 1 punt afgetrokken. Als er sprake is van een ongeluk dat u veroorzaakt dan zal uw bonus-malus stijgen met 5 punten.

Bijvoorbeeld:

In 2014 had u een bonus-malus van 2 en in hetzelfde jaar was u betrokken bij een ongeluk dat u zelf had veroorzaakt. Op de dag dat uw jaarlijkse contract vernieuwd wordt, daalt uw bonus-malus automatisch met 1, maar bij een ongeluk dat u veroorzaakt stijgt hij met 5.

Bij de jaarlijkse vernieuwing van uw contract wordt uw bonus-malus dus 2 – 1 + 5 = 6.