Hoe komt u meer te weten over uw eigen bonus-malus in België?

Wat is de bonus-malus?

Het bonus-malussysteem beloont voorzichtige bestuurders. En omgekeerd bestraft het systeem bestuurders die ongelukken veroorzaken. Deze laatste categorie bestuurders heeft een hogere bonus-malus en daardoor betalen ze ook meer voor de bestelwagenverzekering.

Berekening van de bonus-malus

Het bonus-malusniveau is een belangrijke factor in het premiebedrag dat u zult betalen aan uw verzekering.

Sinds 2004 heeft elke verzekeraar het recht om zijn eigen berekening te maken van zijn bonus-malus omdat het niet langer aan regels gebonden is. Maar het onderliggende principe blijft wereldwijd hetzelfde.

Om de bonus-malus te berekenen bij Touring Verzekeringen gaan we altijd uit van de basispremie (100%), die voor een bestelwagen voor professioneel gebruik overeenkomt met het bonus-malusniveau 14. Als u zakt op de schaal, zakt uw premie ook en omgekeerd zal uw premie stijgen bij een hogere bonus-malus.

Het bonus-malusniveau mag niet minder zijn dan -4 en ook niet meer dan 22.

Maar uw verzekeraar kan ervoor kiezen om u niet meer te verzekeren als u verantwoordelijk bent voor te veel ongelukken.

Ontwikkeling bonus-malus

Elke persoon die nog nooit verzekerd is geweest, begint bij een bons-malusniveau van 14 voor een professionele bestelwagen.

Elk jaar wordt er automatisch 1 punt afgetrokken. Als er sprake is van een ongeluk dat u veroorzaakt dan zal uw bonus-malus stijgen met 5 punten.

Bijvoorbeeld:

In 2014 had u een bonus-malus van 2 en in hetzelfde jaar was u betrokken bij een ongeluk dat u zelf had veroorzaakt. Op de dag dat uw jaarlijkse contract vernieuwd wordt, daalt uw bonus-malus automatisch met 1, maar bij een ongeluk dat u veroorzaakt stijgt hij met 5.

Bij de jaarlijkse vernieuwing van uw contract wordt uw bonus-malus dus 2 – 1 + 5 = 6.

Berekening bonus-malus voor nieuwe klanten van Touring Verzekeringen

Van ervaren bestuurders die van verzekering willen wisselen, hebben we een verklaring van schadelast nodig. Deze lijst geeft het aantal ongelukken aan waar u bij betrokken was in de laatste vijf jaar. Dit document kan op elk moment verkregen worden bij uw verzekeringsmaatschappij, maar ook online via www.carattest.be.

Hieronder volgen de andere factoren waarmee uw bonus-malusniveau wordt bepaald:

  • het jaar waarin u uw rijbewijs hebt behaald
  • het jaar van de 1inschrijving bij een verzekering
  • het feit of de bestelwagen gebruikt wordt voor persoonlijke of beroepsmatige doeleinden