Bestelwagenverzekering in België

De autoverzekering in België

De rol van een bestelwagenverzekering in België is tussenkomen bij een ongeluk en derden schadeloosstellen als u in fout bent. De schade kan materieel, fysiek of moreel zijn.

De verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

De bestelwagenverzekering is verplicht in alle landen die lid zijn van de EU. De minimale vereiste is volgens de wet de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

Rijden zonder bestelwagenverzekering is een overtreding die zwaar bestraft wordt door de wet. Bovendien loopt u het risico dat de schade die u veroorzaakt aan derden ten gevolge van een ongeluk voor uw eigen rekening is. Als er gewonden bij betrokken zijn, kunnen deze kosten oplopen tot aanzienlijk hoge bedragen. In extreme gevallen kunnen uw gezinsleden en kinderen zelfs gedwongen worden om deze kosten samen met u op zich te nemen!

De bestelwagenverzekering burgerlijke aansprakelijkheid heeft niet alleen betrekking op de bestuurder. Ook de passagiers en derden zijn verzekerd als ze gewond zijn geraakt.

Maar de schade aan uw voertuig of zelfs immateriële of fysieke schade is niet gedekt door de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering als u het ongeluk veroorzaakt hebt. Hiervoor moet u een bijkomende verzekering aangaan. Voor meer informatie over onze verschillende Omniumformules, kunt u onze vergelijkingstabel raadplegen.

Zwakke weggebruikers

Goed om te weten: voetgangers, fietsers en passagiers worden door de wet beschouwd als “zwakke weggebruikers”. Dit betekent dat ze altijd recht hebben op schadevergoeding bij lichamelijk letsel, op voorwaarde dat ze het ongeluk niet opzettelijk hebben veroorzaakt.

Bestelwagenverzekering: voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde voor de geldigheid van de bestelwagenverzekering in België is dat u de kenmerken van uw voertuig niet mag veranderen (u mag geen wijzigingen aanbrengen aan de motor). Als u van voertuig wisselt, dient u de verzekeraar hiervan op de hoogte te stellen.

Zo moet u ook uw verzekering inlichten als er een wijziging is in uw gezondheidstoestand die invloed kan hebben op uw rijvaardigheden.

Premie bestelwagenverzekering

Het bedrag van de premie van uw bestelwagenverzekering in België kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals:

  • uw leeftijd
  • de kenmerken van uw bestelwagen
  • de bonus-malus (een schaal gebaseerd op het aantal ongelukken waar u verantwoordelijk voor was en waar u zelf bij betrokken was)

Sinds 2008 mag de verzekeraar geen andere premie handhaven op basis van het geslacht van de verzekerde. Mannen en vrouwen met hetzelfde profiel betalen dus hetzelfde tarief voor hun bestelwagenverzekering.

Mini-Omniumverzekering

Onze Mini-Omniumverzekering verzekert u voor schade veroorzaakt aan uw voertuig zoals door brand, natuurrampen, botsingen met dieren, diefstal en glasbreuk. Deze formule is geschikt voor bestelwagens ouder dan 5 jaar.

Meer weten over de Mini Omnium-autoverzekering

Volledige Omnium-bestelwagenverzekering

Onze Mini-Omniumverzekering dekt de schade die geleden is aan uw voertuig zoals: brand, natuurrampen, aanrijding met dieren, diefstal, glasbreuk. Deze formule is geschikt voor bestelwagens die meer dan 5 jaar oud zijn.

Meer weten over uw Omnium-autoverzekering

Volledige Omniumverzekering

Onze volledige Omniumverzekering verzekert uw voertuig tegen risico’s, zelfs als u in fout bent. Deze formule wordt aanbevolen voor bestelwagens die minder dan 3 jaar oud zijn.

Meer weten over de volledige Omniumverzekering

Uw registratieaanvraag

Hebt u uw bestelwagen onlangs aangeschaft en hebt u nog geen nummerplaat? Ontdek de te ondernemen stappen, de hieraan verbonden kosten en de bedragen van de verkeersbelasting.