Bestelwagenverzekering

Kies de bestelwagenverzekering die het best bij u past

Alles begint met een aansprakelijkheidsverzekering tegen de juiste prijs. Kies vervolgens de omniumverzekering die het best aansluit bij uw behoeften.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bestelwagens

Bij een ongeluk dekt de aansprakelijkheidsverzekering de aansprakelijkheid van de eigenaar van de bestelwagen, maar ook die van de bestuurder, de passagiers en de persoon aan wie u de bestelwagen toevertrouwt.

Mini-Omnium voor bestelwagens

De mini-omniumverzekering vergoedt alle kosten aan uw bestelwagen ten gevolge van een brand, diefstal, gebroken ruit, natuurramp of aanrijding met een dier. Deze formule is uiterst geschikt voor bestelwagens ouder dan 3 jaar.

Volledige Omniumverzekering voor bestelwagens

Onze volledige omniumverzekering verzekert uw bestelwagen tegen alle risico’s en vergoedt de waarde bij een total loss verklaring. Deze formule wordt aanbevolen bij nieuwe bestelwagens.

Vergelijk onze verschillende Omnium-formules

Het is niet eenvoudig om te kiezen tussen een mini-omnium en een volledige omnium. Gelukkig kan de vergelijkende tabel u hierbij helpen.

Vul uw bestelwagenverzekering aan met juridische bijstand

Onze verzekeringen kunnen uw reparatiekosten aanzienlijk verlagen bij een ongeluk, maar hoe zit dat met de kosten voor een juridische procedure? In een dergelijke situatie komt juridische bijstand heel goed uit.

Juridische Bijstandsverzekering

Onze juridische bijstandsverzekering verkeer dekt de kosten van uw juridische verdediging bij een geschil met derden over vluchtmisdrijf of insolventie.

Beperk het tarief van uw bestelwagenverzekering

U bent eigenaar en bestuurder van een motor? In dat geval krijgt u korting op het tarief van de premie van uw bestelwagenverzekering.