Uw autoverzekering

Promotion

Ontdek in amper 5 minuten of u minder kan betalen

Ontdekken of u uw autoverzekering minder betaalt bij Touring Verzekeringen,
duurt maar even lang als een kop van uw favoriete smaak koffie zetten.
Snel en eenvoudig dus.

Bereken uw premie nu
 
Bereken uw premie nu

Win 1 jaar gratis brandstof voor uw wagen

Bovendien kan u nu ook nog eens 1 jaar gratis brandstof voor uw wagen winnen!

Al wat u hiervoor hoeft te doen, is tussen 1 en 31 oktober 2018 via de bovenstaande knop een vrijblijvende offerte aanvragen voor uw autoverzekering en de 2 wedstrijdvragen beantwoorden.

Wie weet levert het u wel 2 keer winst op? Veel geluk!

Vraag een offerte aan in amper 5 minuten

 

  Raadpleeg hier het wedstrijdreglement.

 


 

 Producteigenschappen Autoverzekering van Touring Verzekeringen nv

Productnaam

De autoverzekering is een product van Touring Verzekeringen nv. 

Duur van het product

De duur van uw contract is vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan 1 jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag van de premie wordt het contract stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar, tenzij u of wij het hebben opgezegd per aangetekende brief, per deurwaardersexploot of door afgifte van de brief tegen ontvangstbewijs, ten minste 3 maanden en 1 dag vóór de jaarlijkse vervaldag.

Soort financieel product

De autoverzekering is een verzekeringsproduct van tak 10.

Dekking

https://www.touring-verzekeringen.be/opencms/export/sites/tatv/.content/pdf/AUTO-06_NL_20161028.pdf

Verzekeringsrisico’s en -beperkingen

We nodigen u uit onze algemene voorwaarden https://www.touring-verzekeringen.be/opencms/export/sites/tatv/.content/pdf/AUTO-06_NL_20161028.pdf en onze precontractuele informatie https://www.touring-verzekeringen.be/opencms/export/sites/tatv/.content/pdf/TATV-Doc_Info_Precontract_NL_V01.pdf

te raadplegen. Ze vermelden de omvang van onze garanties, maar ook hun beperkingen en eventuele uitsluitingen. We raden u aan die informatie te lezen om uw kennis uit te breiden in het kader van de contractuele relatie die u, als verzekeringnemer, met de maatschappij Touring Verzekeringen nv heeft of overweegt te hebben.

De BA vergoedt geen lichamelijke letsels opgelopen door de bestuurder. Die worden gedekt door de bestuurdersverzekering (optie).

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt ook niet de schade aan het verzekerde voertuig. Die kosten vallen onder de omniumverzekering (optie).

Bovendien wordt schade die voortvloeit uit deelname aan koersen of snelheidswedstrijden niet vergoed.

De vergoeding van de BA-waarborg van Touring Verzekeringen nv is onbeperkt voor schade veroorzaakt door lichamelijke letsels en beperkt tot 111 miljoen euro voor materiële schade.

Conform de algemene voorwaarden wordt een franchise toegepast voor de dekking van glasschade, tenzij de herstelling wordt uitgevoerd in een erkend bedrijf. Op dezelfde manier kan, volgens de bijzondere voorwaarden, een franchise van toepassing zijn in geval van materiële schade.

Bij de bestuurdersverzekering is de tegemoetkoming in geval van lichamelijke letsels beperkt tot 500.000 €.

De rechtsbijstandverzekeringswaarborg is beperkt tot 25.000 € per schadegeval.

Contractvoorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn hier beschikbaar: https://www.touring-verzekeringen.be/opencms/export/sites/tatv/.content/pdf/AUTO-06_NL_20161028.pdf

Verzekeringsvoorstel

U kunt hier een verzekeringsvoorstel krijgen:

https://www.touring-verzekeringen.be

Toepasselijk recht

Het product Autoverzekering van Touring Verzekeringen nv is onderworpen aan het Belgisch recht.

Klachten

Bij klachten kunt u zich wenden tot Touring Verzekeringen nv, Havenlaan 86C bus 117, 1000 Brussel. Als u van mening bent dat u op deze wijze geen passende oplossing heeft verkregen, kunt u zich richten tot de dienst Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. U heeft altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van een rechter te vragen.

 

Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.