Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.

Kunt u uw auto niet vinden?

Bel ons op 02/505 66 00, van maandag to vrijdag tussen 08u30 en 19u30

We helpen u graag verder!

FAQ autoverzekeringen - Touring Verzekeringen


Welke materiële schade wordt door de Volledige Omnium gedekt?

Materiële schade is schade aan uw wagen door een ongeval. Bijvoorbeeld als u geen voorrang van rechts verleent of als u vaste voorwerpen raakt (correct geparkeerde wagens, bomen, borden, paaltjes, enz.).

Waarom staat er op mijn auto-offerte "4 passagiers" terwijl er in mijn wagen 5 personen kunnen zitten?

Door de burgerrechtelijke aansprakelijkheid zijn alleen de passagiers verzekerd en niet de bestuurder. Daarom bieden wij u de formule Bestuurder aan; hiermee is de lichamelijke schade aan de bestuurder gedekt bij een ongeval in fout.

Berekent Touring Verzekeringen een bonus-malusgraad?

Het antwoord is simpelweg: Neen. De bonus-malus is niet langer een wettelijke verplichting. Daarom hebben we bij Touring Verzekeringen gekozen voor eenvoud en transparantie, door ons te baseren op uw rijervaring en uw jaren zonder ongeval in de afgelopen vijf jaar. Hoe minder ongevallen u dus hebt, hoe minder u betaalt.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over mijn gratis auto-offerte?

Heel eenvoudig! Neem even contact met ons op!

Wat moet ik doen als ik bij een ongeval betrokken raak?

Als er gewonden zijn, bent u verplicht de politie te bellen en zo snel mogelijk aangifte te doen. Als er enkel materiële schade is, bent u niet verplicht de politie in te schakelen. Wij raden u aan dit toch te doen als de andere bestuurder de feiten betwist, weigert om zijn versie van de feiten neer te schrijven of het Europees aanrijdingsformulier weigert te ondertekenen.

Als u bij een ongeval betrokken raakt, vul dan het Europees aanrijdingsformulier zo precies mogelijk in. Zo hebt u belangrijke informatie over de eigenaars van de betrokken voertuigen, de bestuurder en z'n verzekeringsmaatschappij en de omstandigheden van het ongeval. Vergeet niet de naam en het adres van eventuele getuigen te noteren.

Bent u alleen betrokken bij het ongeval dan bent u niet verplicht het formulier in te vullen. Een gewone brief met de omstandigheden, de datum, de plaats en de gevolgen van het ongeval volstaan.

Hoe beïnvloedt mijn rijverleden mijn premie?

Wanneer u een nieuwe autoverzekering neemt bij Touring Verzekeringen, houden we bij de berekening van uw premie rekening met:

  • het aantal jaren sinds het behalen van uw rijbewijs, dus elk jaar ervaring telt bij ons
  • omdat de laatste jaren het belangrijkste zijn kijken ook voor de afgelopen 5 jaar naar:
    • het aantal verzekerde jaren
    • het aantal jaren zonder ongeval in fout
    • het aantal ongevallen in fout

Deze ongevallen staan vermeld op het schadeattest dat is opgesteld door uw vorige verzekeraar(s).

Welk voordeel geniet ik als voorzichtige bestuurder?

Voorzichtige bestuurders worden beloond bij Touring Verzekeringen! Dankzij de joker telt uw eerste ongeval niet mee. Rijdt u al meer dan 10 jaar en hebt u geen ongeval in fout gehad in de afgelopen 5 jaar? Dan treedt uw joker in werking en de premie van uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering blijft ongewijzigd.

Kan ik een Omnium nemen bij de ene maatschappij en de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid bij een andere?

Als u van wagen verandert, kan u uw omniumverzekering bij een andere maatschappij nemen. Voor de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid moet u de vervaldag van uw contract en een opzegtermijn van 3 maanden respecteren.

Touring Verzekeringen verzekert bij voorkeur alles samen. Dit is ook in uw eigen belang. Als u uw waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid en uw Omnium bij 2 verschillende maatschappijen onderbrengt, is het moeilijker om bij een ongeval te bepalen hoeveel door welke verzekering gedekt wordt.

U neemt dus best de omniumverzekering op het moment dat u van auto verandert en uw waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid zet u over op de vervaldatum van uw contract.

Kan ik van verzekeringsmaatschappij veranderen als ik van auto verander?

Voor uw Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid kunt u niet van verzekeraar veranderen als u van auto verandert. Behalve als dat moment samenvalt met de vervaldag van uw contract en rekening houdende met een opzegtermijn van 3 maanden. Sommige maatschappijen aanvaarden maandelijkse opzeggingen, Touring Verzekeringen gebruikt enkel jaarlijkse opzeggingen.

Uw Omnium daarentegen kunt u wel veranderen als u van wagen verandert.

Wat moet ik doen als ik het merk van mijn wagen niet terugvind in de lijst?

Bel dan naar 02 505 67 00 van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 19u30. Onze medewerkers staan tot uw beschikking om u te helpen.

Moet ik een antidiefstalsysteem in mijn voertuig plaatsen?

Als u een omniumverzekering neemt, kan Touring Verzekeringen u vragen om een antidiefstalsysteem te installeren. Dit hangt af van het type wagen en de te verzekeren waarde. Deze informatie vindt u op uw offerte.

De meeste nieuwe wagens beschikken echter al over een systeem dat aan onze eisen voldoet.

Verzekert Touring Verzekeringen terrein- en bestelwagens?

Ja, wij verzekeren beide types voertuigen.

Verzekert Touring Verzekeringen caravans?

Ja, maar enkel voor burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Verzekert Touring Verzekeringen een campingcar?

Neen, wij verzekeren geen campingcars.

Verzekert Touring Verzekeringen aanhangwagens en zo ja, moet ik dan een supplement betalen?

Ja, wij verzekeren aanhangwagens voor Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand.
Neen, u moet geen supplement betalen voor aanhangwagens waarvan de maximaal toegelaten massa lager of gelijk is aan 750kg.

Waarom verschilt het bedrag van de premie op mijn contract met die van mijn prijsofferte?

Wanneer uw persoonlijke gegevens (bv uw leeftijd en het aantal jaar dat u uw rijbewijs heeft) bij aanvang van het contract verschillen van deze opgegeven voor de offerte, kan het bedrag verschillen.

Ook de wijze waarop u kiest te betalen, heeft een invloed. Voor een jaarlijkse betaling worden geen extra kosten aangerekend. Maandelijkse betaling gebeurt via bankdomiciliëring. Voor de administratieve opvolging rekenen we een kost aan van € 4 per maand. Deze komt bovenop het bedrag van de BA vermeld in uw offerte of contract.

Het bedrag van de premie op de offerte is altijd inclusief taksen.
De huidige taksen bedragen:

 taksen
AUTO
Burgerlijke Aansprakelijkheid

27,10%
Omnium 26,75%
Rechtsbijstand en formule Bestuurder 16,75%
BESTELWAGENS
Burgerlijke Aansprakelijkheid

22,10%
Omnium 21,75%
Rechtsbijstand en formule Bestuurder 16,75%

Ik heb gevraagd om via domiciliëring te betalen. Waarom krijg ik toch een overschrijvingsformulier toegestuurd?

De domiciliëring vindt niet altijd onmiddellijk plaats want nadat we uw bevestiging hebben ontvangen, moeten we deze aanvraag bij uw bank indienen. De verwerking van deze aanvraag kan een zekere tijd in beslag nemen. Het is daarom vaak noodzakelijk een overschrijving te versturen gedurende de eerste maand(en). 

Als ik maandelijks betaal, krijg ik dan ook elke maand een groene kaart?

Neen, u ontvangt eerst een voorlopige groene kaart als u een contract met onmiddellijke ingang neemt. Zodra de domiciliëring actief is, krijgt u uw definitieve groene kaart.

Ik heb vandaag een domiciliëringsnummer gekregen, maar mijn verzekering bij Touring Verzekeringen start pas volgend jaar. Gaat u dit jaar nog mijn rekening debiteren?

Neen, wij debiteren pas vanaf de start van uw verzekering bij Touring Verzekeringen.

Wanneer zegt Touring Verzekeringen mijn verzekering op bij mijn vorige maatschappij?

Wij moeten een wettelijke opzegtermijn van 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag van het huidige contract respecteren. Wij vragen uw vorige verzekeringsmaatschappij dus ongeveer 4 maanden voor de vervaldag om uw contract op te zeggen. U blijft uiteraard verzekerd bij uw vorige maatschappij tot de vervaldag van uw contract.

Wij verzorgen ook de administratie rond de opzegging van uw contract bij uw vorige maatschappij. Het enige wat u hiervoor moet doen, is het formulier "Opzeggingsaanvraag" invullen en terugsturen. Dit document krijgt u samen met uw offerte.

Ik heb een verzekering bij Touring Verzekeringen genomen en mijn huidig verzekeringscontract opgezegd, maar ik heb mijn "schadeattest" (voorheen "bonus-malus attest") van mijn vorige maatschappij nog niet gekregen.

Het schadeattest wordt meestal overgemaakt op de vervaldag van het contract en wordt rechtstreeks naar u gestuurd. U stuurt het nadien gewoon naar ons door.

Wat moet ik doen voor mijn verzekering als ik van wagen verander?

U moet ons de ingevulde inschrijvingsaanvraag (roze papier voor DIV) van het nieuwe voertuig aangetekend toesturen.

Wilt u een Omnium?
Voor een nieuw voertuig moet u ons de aankoopfactuur van het te verzekeren voertuig bezorgen.
Voor een tweedehandsvoertuig moet u ons enkel de nieuwwaarde van het voertuig doorgeven en, indien de auto nog niet eerder verzekerd was in Omnium, het verslag van de expert.

Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van mijn boorddocumenten?

U moet ons dit uiteraard meedelen. Wij sturen u dan een roze formulier toe, waarmee u een duplicaat van het inschrijvingsformulier kan aanvragen.

U moet ook het verlies of de diefstal van uw documenten aangeven bij de politie en een attest vragen. Het geheel stuurt u dan naar de DIV. (Dienst voor Inverkeerstelling van Voertuigen).

Wij sturen u nadien een duplicaat van uw groene kaart.

Opgelet! Als het gelijkvormigheidsattest van uw voertuig gestolen is, moet u bij uw concessiehouder een duplicaat aanvragen.

U moet ook een duplicaat van de technische controle aanvragen als het voertuig ouder is dan 4 jaar.

Ik wil via domiciliëring betalen, hoe pak ik dat het best aan?

Tijdens de onderschrijving van uw verzekering zullen we u vragen om rechtstreeks met ons een Europese domiciliëring af te sluiten. We zullen u hiertoe een attest toesturen, dat u ons volledig ingevuld dient terug te sturen.

Wij zullen vervolgens de verdere opvolging verzekeren van de verwerking van uw aanvraag bij uw bank.

Voor maandelijkse betalingen via domiciliëring zijn wij genoodzaakt een administratieve kost van € 4 per maand aan te rekenen

Welke impact heeft de SEPA-reglementering op mijn bankdomiciliëring bij Touring Verzekeringen?

In de loop van 2013 is de overgang van de Belgische domiciliëring naar de Europese domiciliëring automatisch verlopen, u hoefde hiervoor niets te doen. Vanaf deze datum heeft Touring Verzekeringen het beheer van uw domiciliëring overgenomen, daar waar dit vroeger door uw bank gedaan werd.

Voor nieuwe contracten nodigen we u bij de onderschrijving van een verzekering uit om rechtstreeks met ons een Europese domiciliëring af te sluiten.

Wij volgen daarna de behandeling van uw aanvraag met uw bank op.

Klik hier voor bijkomende informatie.