Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.

Kunt u uw auto niet vinden?

Bel ons op 02/505 66 00, van maandag to vrijdag tussen 08u30 en 19u30

We helpen u graag verder!

NU 10% KORTING op alle dekkingen van uw autoverzekering

Saloncondities 2019: NU 10% KORTING op alle dekkingen van uw autoverzekering


Wie ontvangt 10% korting?

Het voordeel is van toepassing op:

  • nieuwe autoverzekeringscontracten voor personenwagens en bestelwagens;
  • bestaande contracten voor personenwagens en bestelwagens waarbij een voertuigwijziging wordt doorgevoerd tijdens de looptijd van de promotie. Andere (wijzigingen van) bestaande autoverzekeringscontracten bij Touring Verzekeringen komen niet in aanmerking voor dit voordeel.


Toepassing van de saloncondities

Het onderschrijven van een nieuw autoverzekeringscontract of van een bijvoegsel bij een bestaand autocontract als gevolg van een voertuigwijziging geeft eenmalig recht op een 10% lagere premie.

Dit voordeel wordt enkel toegekend tijdens het eerste jaar van het contract en is van toepassing op de volgende dekkingen:

  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Alle omniumformules: Mini Omnium, Omnium Essentium en Volledige Omnium
  • Alle bijstandsformules
  • Bestuurdersverzekering
  • Rechtsbijstand.

Het voordeel zit reeds verrekend in het premiebedrag vermeld in de offerte. Het maandelijks of jaarlijks te betalen bedrag - afhankelijk van de gekozen betalingstermijn - is bijgevolg gedurende het eerste jaar verminderd met 10% ten opzichte van het reguliere tarief. Het voordeel wordt van toepassing vanaf het ingaan van de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid bij Touring Verzekeringen of vanaf de eerstvolgende vervaldag van de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid in geval van een voertuigwijziging.

Deze actie is niet cumuleerbaar met andere tijdelijke promoties.


Looptijd van de saloncondities

Het voordeel is van toepassing voor nieuwe autoverzekeringscontracten en bestaande contracten met voertuigwijziging, waarvoor een offerte aangevraagd wordt vanaf 14 januari 2019 tot en met 14 april 2019.

Het voordeel wordt toegekend voor zover de verzekeringsaanvraag wordt aanvaard door Touring Verzekeringen.