Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.

Kunt u uw auto niet vinden?

Bel ons op 02/505 66 00, van maandag to vrijdag tussen 08u30 en 19u30

We helpen u graag verder!

Hoe van autoverzekering veranderen?

Hoe van autoverzekering veranderen?

In België is het veranderen of opzeggen van uw autoverzekering aan strenge wettelijke bepalingen onderhevig. Zo moet u altijd een aangetekende opzeggingsbrief naar de verzekeraar sturen. Bovendien mag u als verzekerde niet van auto zijn veranderd, tenzij in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden. U moet vooral rekening houden met de opzegtermijnen die van toepassing zijn. Hieronder vindt u de 5 situaties waarin u wél van verzekering mag wisselen.

1.  U hebt juist een contract met een verzekeringsmaatschappij getekend via internet of via mail, maar wilt nu al van autoverzekering veranderen:

In dit geval beschikt u over 14 kalenderdagen, te tellen vanaf de dag dat uw verzekeraar uw contract ontvangt, om d.m.v. een aangetekende opzegbrief van autoverzekering te veranderen. Let op: dit geldt alleen als er geen ongeluk gebeurt gedurende deze 14 dagen. In dat geval kunt u uw autoverzekering namelijk niet meer stopzetten.

2.  Uw huidige contract eindigt en u wilt uw autoverzekering veranderen:

U kunt altijd van verzekeraar veranderen wanneer uw huidige verzekeringscontract eindigt. Let op: u moet wel opzeggen per aangetekende brief, tenminste 3 maanden voor de vervaldatum van uw huidige contract.

3.  Als gevolg van een ongeval wilt u van verzekering veranderen:

Wanneer u betrokken was bij een ongeval kunt u altijd van autoverzekering veranderen, of u nu in fout was of niet. Let op: in dit geval stuurt u uw verzoek tot opzegging ten laatste 1 maand na betaling (of weigering van de betaling) van de schadevergoeding.

4.  Uw huidige verzekeraar verhoogt zijn tarieven en u wilt veranderen van autoverzekering:

U krijgt een brief van uw verzekeraar die een verandering van tarieven of van de algemene voorwaarden aankondigt? In dat geval beschikt u over 3 maanden vanaf de datum van ontvangst om met een opzegbrief van autoverzekering te veranderen. Let op: dit geldt niet als u zelf verantwoordelijk bent voor de tariefverhoging (bijvoorbeeld wanneer uw bonus-malus verhoogt na een ongeval met schuld, wanneer de verhoging een gevolg is van een verandering in uw contract, of wanneer u van domicilie of voertuig verandert.)

5.   U heeft uw voertuig doorverkocht. U wenst geen autoverzekering meer te betalen:

In dit geval moet u uw verzekeraar zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Uw verzekeraar schort het contract op ten laatste 10 dagen na ontvangst van uw brief en beëindigt het op de vervaldag. Let op: als u gewoon van voertuig verandert, kunt u niet van BA-verzekering veranderen vòòr het einde van uw contract. Indien u dat wenst, kunt u wel al opties toevoegen of opzeggen (Omnium, rechtsbijstand, bestuurdersverzekering, …). 

Wilt u graag van autoverzekering veranderen? Maak direct een simulatie voor een autoverzekering bij Touring Verzekeringen, zonder enige verplichting. U kunt ons ook bereiken via telefoon (02/5056700).