Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.

Kunt u uw auto niet vinden?

Bel ons op 02/505 66 00, van maandag to vrijdag tussen 08u30 en 19u30

We helpen u graag verder!

De autoverzekering in België

De autoverzekering in België

Een autoverzekering in België dient om schade bij derden te verzekeren als u bij een ongeval in fout bent. Het kan gaan om lichamelijke, materiële of morele schade.

BA-autoverzekering: wettelijk verplicht

Een autoverzekering is in alle landen van de Europese Unie verplicht: u moet minstens verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA-verzekering).

Rijden zonder autoverzekering is dus strafbaar. Bovendien loopt u dan het risico dat u zelf de schade moet betalen die u aan anderen heeft toegebracht. Bij gewonden kunnen de bedragen voor die schade hoog oplopen. En in extreme gevallen kunnen ook uw familie en uw kinderen voor de gemaakte kosten opdraaien!

Een BA-autoverzekering vergoedt niets aan de bestuurder, maar enkel aan passagiers en derden.

De bestuurder kan zich wel aanvullend verzekeren tegen letsel met een bestuurdersverzekering. Die komt ook tussen bij inkomensverlies die voortvloeit uit een ongeval (bijvoorbeeld bij invaliditeit).

Let op: de schade aan uw eigen voertuig, of eigen morele of lichamelijke schade, wordt niet gedekt door uw BA-verzekering als u in fout bent. Daarvoor moet u een aanvullende autoverzekering nemen (bijvoorbeeld een Omniumverzekering, zie onze vergelijkingstabel voor de verschillende formules).

Zwakke weggebruikers

Goed om te weten: volgens de wet zijn voetgangers, fietsers en passagiers altijd 'zwakke weggebruikers'. Dit houdt in dat ze altijd recht hebben op een vergoeding voor hun lichamelijke letsels, op voorwaarde dat ze het ongeluk niet expres uitlokten.

Autoverzekering: voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde van een autoverzekering is dat u aan de essentiële eigenschappen van uw voertuig niets verandert (bijvoorbeeld wijzingen aan de motor) en dat u uw verzekeringsmaatschappij inlicht als u van voertuig verandert.

Ook van een wijziging in uw gezondheidstoestand die een invloed kan hebben op uw rijbekwaamheid, moet u de maatschappij inlichten.

Berekening van uw premie

Het bedrag van de premie van uw autoverzekeringkan variëren in functie van verschillende factoren zoals:

  • uw leeftijd
  • de karakteristieken van uw voertuig
  • de bonus-malus: een schaal op basis van het aantal ongevallen waarbij de bestuurder verantwoordelijk was.

Sinds 2008 wordt er voor de verplichte autoverzekering geen verschil meer gemaakt in de premie naargelang het geslacht van de verzekerde. Mannen en vrouwen met hetzelfde profiel moeten sindsdien evenveel betalen.

Mini Omniumverzekering

Onze Mini Omniumverzekering verzekert u voor schade veroorzaakt aan uw voertuig zoals door brand, natuurrampen, botsingen met dieren, diefstal en glasbreuk. Deze formule is geschikt voor auto’s ouder dan 5 jaar.

Meer over de Mini Omnium-autoverzekering

Omnium Essentium® autoverzekering

Met onze Omnium Essentium-autoverzekering bent u verzekerd tegen schade veroorzaakt aan uw voertuig én krijgt u de waarde terugbetaald in geval van totaal verlies. Dus zelfs als u in fout bent, ontvangt u het bedrag van de waarde van uw auto indien:

  • een expert uw voertuig “technisch onherstelbaar” verklaart
  • de herstelkosten hoger zijn dan de waarde van het voertuig
  • uw auto langer dan 30 dagen geleden gestolen is

Deze formule is geschikt voor auto’s die tussen de 3 en 5 jaar oud zijn.

Meer over de Omnium Essentium®-autoverzekering

Volledige Omnium-autoverzekering

Onze Volledige Omnium-autoverzekering verzekert uw voertuig tegen alle risico’s: zijn waarde wordt terugbetaald in geval van totaal verlies, zelfs als u in fout bent. Deze formule wordt aanbevolen voor nieuwe auto’s.

Meer over de Volledige Omnium-autoverzekering