Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.

Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.

CO2-belasting in België: hoe berekent u uw CO2 bonus-malus?

CO2-belasting in België: hoe berekent u uw CO2 bonus-malus?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat in België elk gewest een ander belastingsysteem hanteert.

In Vlaanderen bestaat er geen ‘eco’ bonus-malus taks. Die wordt namelijk berekend in de wegenbelasting van het voertuig. Er wordt rekening gehouden met de volgende elementen: de CO2-uitstoot, maar ook het type brandstof van de auto en de mate van vervuiling.

In Brussel bestaat geen belastingsysteem op basis van CO2-uitstoot. De wegenbelasting is dezelfde als in Wallonië en er komt geen eco bonus-malus taks bovenop.

In Wallonië daarentegen, is er een specifieke taks voor de CO2-uitstoot. Deze taks komt bovenop de wegenbelasting. Let daarom op de uitgestoten hoeveelheid CO2. Het Waals Gewest kan inderdaad:

  • een eco-bonuspremie toe te kennen als uw voertuig minder dan 71 g CO2/km uitstoot,
  • ofwel een eco-malustaks op te leggen als uw voertuig meer dan 145 g CO2/km uitstoot.

Voor voortuigen die weinig CO2 uitstoten krijgt u een eco-bonuspremie van 250 tot 2500 €.

Voor voertuigen die zich in het gemiddelde bevinden is de CO2 bonus-malus neutraal. U betaalt of ontvangt niets.

Voor de voertuigen die het meeste vervuilen, wordt een eco-malustaks aangerekend.

Enkele uitzonderingen:

  • Grote gezinnen met 3 kinderen ten laste jonger dan 25 jaar genieten een verlaging van 1 categorie binnen de eco-bonus-malus
  • Grote gezinnen met 4 of meer kinderen ten laste jonger dan 25 jaar genieten een verlaging van 2 categorieën binnen de eco-bonus-malus
  • LPG-voertuigen genieten een verlaging van 1 categorie binnen de eco-bonus-malus
  • Voertuigen die geregistreerd staan als oldtimer hoeven geen eco-bonus-malus-belasting te betalen. Zij worden als neutraal aangezien.

Tenslotte is de eco-bonuspremie neutraal (0€) voor voertuigen waarvan de catalogusprijs de volgende bedragen overschrijdt :

  • 35 000€ voor elektrische voertuigen
  • 30 000€ voor hybride voertuigen
  • 20 000€ voor elk ander voertuig

Deze bedragen worden vermeerderd met 5000€ wanneer de begunstigde minstens 3 kinderen ten laste heeft, of wanneer hij/zij of een van de kinderen als gehandicapt erkend is.