Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.

Kunt u uw auto niet vinden?

Bel ons op 02/505 66 00, van maandag to vrijdag tussen 08u30 en 19u30

We helpen u graag verder!

Wat is de bonus-malus?

Wat is de bonus-malus?

De bonus-malus werd in de jaren ’70 in het leven geroepen om het risicoprofiel van een bestuurder op te stellen. Voorzichtige chauffeurs die weinig ongevallen veroorzaakten, kregen een lagere bonus-malusgraad. Mensen die een of meer ongevallen veroorzaakten met hun auto, kregen een hogere bonus-malusgraad. De hoogte van uw bonus-malus bepaalde mee wat u betaalde voor uw autoverzekering. Tegenwoordig is de bonus-malus niet meer verplicht.

Berekening van de bonus-malus

De bonus-malusgraad is niet langer een wettelijke verplichting, maar de inschatting van het risico blijft wel een belangrijke factor in de berekening van de premie voor uw autoverzekering. Omdat er geen wettelijke verplichting meer bestaat voor het bonus-malussysteem, heeft elke verzekeraar zo zijn eigen berekeningswijze ontwikkeld om het risico in te schatten.

Bij Touring Verzekeringen hebben we beslist om niet langer de klassieke bonus-malusberekening te gebruiken. We hebben hem vervangen door een eenvoudigere en transparantere berekeningswijze, gebaseerd uw rijervaring en op het aantal jaren zonder ongeval in de afgelopen vijf jaar.

Wanneer u een nieuwe autoverzekering neemt bij Touring Verzekeringen, houden we bij de berekening van uw premie rekening met:

  • het aantal jaren sinds het behalen van uw rijbewijs, dus elk jaar ervaring telt bij ons
  • omdat de laatste jaren het belangrijkste zijn kijken ook voor de afgelopen 5 jaar naar:
  • het aantal verzekerde jaren
  • het aantal jaren zonder ongeval in fout
  • het aantal ongevallen in fout

Deze ongevallen staan vermeld op het schadeattest dat is opgesteld door uw vorige verzekeraar(s).

Nieuwe klant

Als u een nieuwe klant bent bij Touring Verzekeringen, moet u ons een schadeattest (ook gekend als ongevallenattest) bezorgen. U kunt dit schadeattest opvragen bij uw vorige verzekeraar of via www.carattest.be. Ook wij kunnen dit voor u regelen tijdens het ondertekenen van uw contract. Zo hoeft u simpelweg niets te doen.

Nieuwe bestuurder

Bent u een nieuwe bestuurder? Ook dan is dit bonus-malussysteem voordelig voor u. In amper 5 jaar wordt uw premie immers teruggebracht tot het niveau van een ervaren bestuurder.

Joker

Met de bonus-malusjoker van Touring Verzekeringen telt uw eerste ongeval in fout niet mee. Een belangrijke troef voor voorzichtige bestuurders! Rijdt u al meer dan 10 jaar en hebt u geen ongeval in fout gehad in de afgelopen 5 jaar? Dan telt uw eerste ongeval in fout niet mee en blijft de premie van uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering ongewijzigd.